Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani
  Datums Bībeles vieta Avots Papildinājumi
1996-10 Mt.18,15-22 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-10-16 Mt.27:27-45 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-01-21 Lk.5:1-16 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-19 Ap.d.13:1-12 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-12 Ap.d.7.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti.
1992-12-11 Ap.d.5.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti.
1994-04-22 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-04-28 Jņ.5:17-29 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993 Fil.2.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-11 Ap.d.3:22-26 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-11-17 1.Kor. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-05-26 Jņ.14:1-14 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-11-03 2.Tim.3:1-17 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-08-05 Lk.13:1-9 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-02-10 Jņ.7:44-53 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-02-03 Jņ.8:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1996-02-09 Lk.9:49-57 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-04-08 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-03-04 Lk.12:49-53 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-02-17 Lk.13:31-35 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-07 Lk.22:23-30 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-08-19 Mt.12:43-50 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-10 Mt.13:10-17 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-12-15 130.Psalms Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-10 Lk.12:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-09-09 Mt.18:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-12-09 Ebr.3:1-14 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-05 Ap.d.12.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-02-12 Ap.d.10.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-09-08 Ap.d.6:7-7:60 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-11-06 Ap.d.1.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti.
1995-04-21 Jn.21:15-25 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-05-06 Jn.17:11-19 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-05-20 Ap.d.2:1-13 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-11-27 Ap.d.3.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-04-06 Rom.11.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-23 Rom.9.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-09 Rom.7.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-08-27 Ap.d.14.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-08-06 Ap.d.13.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-11-24 Atkl.21:1-8 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-08 Jņ.17:1-5 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-06-16 Mk.10:26-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-07-28 Mk.10:17-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-04-23 Jņ.16:16-23. 1.Pēt.2:11-20 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Ap.d.7. Māc. J. Šmita fonotēka - atšifrējums, kasete 0001.1.
1996-07-26 Jņ.15,12-21 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-05-28 Jņ.14,23-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Jņ.12,20-33 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-11-19 Jņ.11,1-46 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-04-23 Jņ.10:26-38 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-07-22 Jņ.6:26-48 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-06-17 Jņ.4:1-34 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-10-18 Jņ.4.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-12-17 Jņ.1:1-18 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-08-20 Lk.18:9-14 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-09-10 Lk.17:11-19 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-06-25 Lk.15:1-10 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-03-24 Lk.13:18-35 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-09-29 Lk.12:13-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-09 Lk.10:17-22 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Lk.9:57-62 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-09-24 Lk.7:11-17 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-07-02 Lk.6:31-49 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-07-09 Lk.5:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1997-10-01 Lk.2:40-52 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-12-10 Lk.1:57-80 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Mk.10:35-45 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-02-24 Mk.8:31-38 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Mk.8:17-29 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-03-24 Mt.26:1-16 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-07-03 Mt.24.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
2001-11-24 Mt.24:29-35 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-06-26 Mt.23.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-07-19 Mt.22.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-06-12 Mt.21:28-46 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-04-02 Mt.21:1-17 Māc. O. Skrodeļa pier
1992-00-00 Mt.21.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-02-17 Mt.16:24-28 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-02-11 Mt.16:21-23 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-04-10 Mt.16.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-05-00 Mt.20.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-05-01 Mt.17 (nobeigums) Mt.18.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-07-29 Mt.13:44-60 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-03-27 Mt.14.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-07-23 Mt.14:14-23; Mk.8:1-10 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-03-13 Mt.12.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1991-04-03 Mt.15.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Mt.4:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-07-16 Mt.5:20-26 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-10-15 Mt.9:1-8; Mk.2:1-12 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-10-03 Mežaparkā. Kasetes J.Š.0017.2 atšifrējums. "Dieva vārda skaidrotāji - neplāpājiet kā pagāni", Labais Gans un pazudusī avs, pazudušais grasis
1994-11-25 Māc. O. Skrodeļa pieraksti "Mūsu Tēvs debesīs"
1992-05-05 Lk.16.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti Bagātnieks un Lācars
1988 Ebr.12. Mežaparkā. No J.Šmita fonotēkas Nr.1. kasetes 0018.1 atšifrējums Baznīca un cilvēciskais materiālisms, politika; teologa būtība, priestera kārta un sievietes; īstā teoloģija;
1995-12-08 Lk.1:34-56 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jaunava Marija
1993-12-03 Lk.1:26-56 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jaunava Marija
1997-03-14 Jņ.8:46-59 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus bija pirms Ābrahāma
1994-07-15 Lk.7:36-50 Māc. O. Skrodeļa pieraksti. Jēzus farizeja Sīmaņa namā
Jņ.15,1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus ir patiesais vīna koks
1994-08-26 Lk.10:38-42 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus pie Martas un Marijas
1994-09-02 Mk.10,17-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus sarunājas ar bagāto vīru
1995-01-13 Jņ.4:1-15. Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus un samariete
1994-01-14 Lk.3:19-23. Lk.4:1-42 Māc. O. Skrodeļa pieraksti. Jēzus – ko apbrīno un arī pret ko saceļas un vairās
1997-00-00 Mt.15:21-28 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Kanaāniešu sievas ticība
1993-01-19 Māc. O. Skrodeļa pieraksti LU TF
1996-01-00 Lk.5:27-32 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Levija aicināšana
1994-10-07 Jņ.11,11-45 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Lācara nāve. Kristus ir augšāmcelšanās un dzīvība.
1995-05-19 Jņ.10:1-18 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Līdzība par ganu
1994-07-01 Mt.9:9-13 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Mateja aicināšana
Materiāli no iedotā mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Pierakstīts uz lapiņām Mācītājs dievkalpojumā
1994-10-21 Jņ.6:60-71 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Mūžīgās dzīvības vārdi
1992-01-10 Mt.6. Mežaparks No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2022.g.
1992-02-14 Mt.9 Mežaparks No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2022.g.
1979-06-01 Iesniegts Reliģiju kultu lietu pilnvarotajam A. A. Sacharovam pēc viņa pieprasījuma 1979. gadā No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva pierakstiem. Digitalizēts 2020.g.
1992-05-08 Mt.19.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti Par laulību
1994-12-23 Lk.1:26-38 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Pareģojums par Jēzus piedzimšanu
1995-05-12 Jņ.8:28-36 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Patiesība jūs darīs brīvus
1995-08-25 Lk.14:12-15 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Pazemība un viesmīlība
1988 Mežaparka draudzē. Kasetes 3JS_023b atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.) Pārdomas pie tējas galda Mežaparka draudzē pēc dievkalpojuma 1988. gadā
1994-09-30 Lk.12:22-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Pļaujas svētki
1998-09-19 Altāra kārtošana Māc.M.Ziemelis R. Feldmaņa stāstījums seminārā "Altāra kārtošana - teoloģiskie un praktiskie aspekti"; LELB Konsistorijā 19.09.98. Pierakstījis M.Ziemelis.
1994-10-28 Mk.1:14-15 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Reformācijas diena
1993-10-29 Mt.10:26-42 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Reformācijas diena
1996-02-02 Mt.21:18-27 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Vīģes koka nolādēšana. Jēzus dievišķo pilnvaru apšaubīšana
1994-12-02 Māc. O. Skrodeļa pieraksti. “Mūsu Tēvs debesīs.” turpinājums. Pieminēts māc.D.Bonhefers

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »