Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani
Amata S. Cilvēkam ir sūtnis // Ieva, 2002. g. 27. marts, 24.-25.lpp.
Cālītis J. Profesors Roberts Feldmanis // Ceļš. – 2002. – Nr.54. – 7.-9.lpp.
Feldmanis R. // “Nāc Man līdz!”: liecības par to, kā šis Pestītāja aicinājums īstenots / Sakārtojis un priekšvārdu rakstījis Edgars Ķiploks. – LELBA Apgāds, 1990. – 43. – 48.lpp.
Gaide A. Sarunas ar profesoru Robertu Feldmani // Ceļa biedrs. – 2003. – novembris. – Nr.9 (475)
Grīslis E. Redakcijas lapa // Ceļš. – 2002. – Nr.54. – 5.lpp.
Kalme G. Kā mantot māc. R. Feldmani? Uzruna māc., profesora, Dr. Roberta Feldmaņa atcerē Katlakalna baznīcā 15.08.06.
Kalme G. Konfrontācija // Svētdienas Rīts. - 2005.- 20.augusts. - Nr. 30 (1620)
Kalme G. Roberts Emīls Feldmanis // Latvijas Vēsture. – 2002. – Nr.2 (46). – 119.-120.lpp.
Kalme G. Roberts Feldmanis – mūsu Baznīcas ārmisijas stratēģis // Svētdienas Rīts, Nr 19, 26. maijs, 2007. gada 29. maijs
Kalme G. “Tā” // Svētdienas Rīts. – 2002.g. 15.jūnijs. – Nr.22 (1468).
Kalme G. Tēvam jauna adrese. - Svētdienas Rīts.
Kļavina I. No Prof. Feldmaņa lietas (Latvijas Valsts arhīvs) // Ceļš. – 2002. – Nr.54. – 10-18.lpp.
Kolb.R.A. About R.Feldmais
Kolbs R. Profesors Feldmanis ir unikāls // Svētdienas Rīts. – 2004. – augusts
Kolms V. Profesora Feldmaņa ierosmes liturģijas atjaunošanā Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā // Svētdienas Rīts, Nr 19.(1751), - 2008. gada 31.maijs, 8-9.lpp.
No E.Ķiploka "Taisnības dēļ vajātie" Luterāņu mācītāji ciešanu ceļā. 1993, Latviešu Ev. Luteriskā Baznīca Amerikā (lpp.184-194)
Olsson M. Herren skall strida för er // Nordisk östmission. – Mars 2006. – Nr.1. – 45.-47.
Plūme I. Virsmācītāju Robertu Feldmani pieminot // Latvijas luterānis. – 2002. – 15. Jūnijs. – Nr.12 (153). – 3.lpp.
Rubenis I. “The Work of Roberts Feldmanis as Secretary of the Foreign Mission Council of the Latvian Evangelical Lutheran Church”, Missio Apostolica 13 (2005) No.1:27-34.
Rubenis (Noviks) I. Virsmācītājs Roberts Feldmanis un LELB ārmisijas darbs // LU Teoloģijas fakultāte - 2003
Slenczka R. Feldmaņa faktors. Persönliche Erinnerungen an Virsmācītājs Professor Dr. Roberts Feldmanis
Talonens J. Feldmaņa ticības dzīves divi principi // Svētdienas Rīts. – 2004. – 28.augusts.
Talonen J. Roberts Feldmanis (1910-2002), Latvian kirkkohistorian professori // Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 92 (2002). Vaasa 2003
Tukiša A. “Dieva ceļš – ceļš ar Dievu” // Svētdienas Rīts. -
Kalme G. IN MEMORIAM // Svētdienas Rīts. – 2002. – 1.jūnijs. – Nr.20 (1466)
Vanags J. Kunga kalps, tērpts ticības skaistumā // Svētdienas Rīts. – 2002. – 8.jūnijs. – Nr.21 (1467)
Vanags R. Mūžības saulē. Dzejas. – Rīga, LTVSVI. – 1998. – 128.lpp.
Zirnīte M. Intervija ar R.Feldmani 25.08.1998. - Nacionālā Mutvārdu vēstures projekts. - Latvijas Zinātņu Akadēmijas Filosofijas un socioloģijas institūts. - 1998.
Zviedre M. Life Stories of Latvian Lutheran Pastors. Religion, State & Society, Vol.27, No.2, 1999, pp.178-182.
Atsauces uz R.Feldmani
Rubenis Juris. Sapņot noteikti vajag // Rīgas laiks. – 2005. - 23.decembris.
Atsauces uz R.Feldmani
Kilevica Linda. Cilvēkiem par prieku, bet Dievam par godu // Latgales laiks. – 2004. - 24.decembris.
Atsauces uz R.Feldmani no grāmatas "Iesākumā Dievs III"
J. Rubenis // Iesākumā Dievs III. Modra Plātes sprediķi / Sastadījis un ievadvārdus rakstijis Juris Rubenis. - Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. - 9. lpp.
Slenczka R. “Feldmaņa faktors” // Svētdienas Rīts. – 2009.g. 16.maijs. – Nr.18 (1797).
Kalme G. Mācītāja Roberta Feldmaņa dāvana baznīcai // Svētdienas Rīts. – 2009.g. 6.jūnijs. – Nr.21 (1800).
Slenczka R. Feldmaņa faktors // Svētdienas Rīts. - 2009.- 16.maijs. - Nr. 18 (1797)
Kalme G. Garīgais tēvs // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 3.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts "Svētdienas Rīta" Nr.29(1380)
Vanags J. Feldmaņa faktors // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 3.6.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Sutra A. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Lavrentjevs A. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Salmanis A. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Vanaga E. Par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 8.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Sinka G. Par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 8.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Barons I. Par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 8.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Uļģis J. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Kolbs R. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Vavilova R. Roberta Feldmaņa dzīvē // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 4.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Spārītis O. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Skrodelis O. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Laugalis O. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Ziemelis M. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Sants M. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Stalte G. Intervija: Roberts Feldmanis un ārmisija // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 6.lpp.
Māc.R.Feldmanim veltīts Svētdienas Rīta Nr.29(1380)
Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 2.lpp.
Zvirgzds A. Saskarsme caur kokiem un cilvēkiem // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 5.lpp.
SASKARSME CAUR KOKIEM UN CILVĒKIEM
Stalte G. Lai mantojums jauks ... // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 5.lpp.
LAI MANTOJUMS JAUKS
Eimanis R. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 5.lpp.
Dēli par tēvu
Ķuzule S. Katlakalna draudzes talka // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 3.lpp.
Katlakalna draudzes talka
Kalniņš K. Vēstule manam tēvam // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 5.lpp.
Vēstule manam tēvam
Grava V. Pārpublicēts no Rīgas Balss 6.08.1980.: Zaļš brīnums akmens sprostā // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 5.lpp.
Zaļš brīnums akmens sprostā
Kalne G. Vai kristīga pedagoģija? // Solis. – 1992. – 3. oktobris. – Nr.3. – 1.lpp.
Mūsu Baznīcas Konsistorijā // Svētdienas rīts. – 1990. – 21. janvāris. – Nr.2 (1041). – 2.lpp.
Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši!
Biķeru Draudzes Avīze Nr.7(14) 2006. 1.X.
Kalme G. Sv. Meinards – laikmets, misija, mācība Baznīcai un sabiedrībai
Zvirgzds A. Profesora Roberta Feldmaņa dendrārijs // Dabas un vēstures kalendārs 2002. – Rīga, „Zinātne”, 2001. –sast. Z. Kipere - 139. – 142.lpp.
Spārītis O. Profesora Roberta Feldmaņa ierosmes manai dzīvei // Daba un vēsture 2010. – Rīga, „Zinātne”. - 183. – 192.lpp.
LABĀ CĪŅA MŪŽA GARUMĀ
Tukiša A. Labā cīņa mūža garumā. // Svētdienas rīts. – 1995. – 22. oktobris. – Nr.28/29 (1219/1220). – 2.lpp.
Sveiciens 85 gadu jubilejā
G.C. // Svētdienas rīts. – 1995. – 27. augusts. – Nr.22 (1213). – 2.lpp.
Vanags J., arhibīskaps. Lūdzamo dienu un pelnu dienu. // Svētdienas rīts. – 1995. – 12. marts. – Nr.7/8 (1198/1199). – 6.lpp.
Švarce I. Atjaunotās Teoloģijas fakultātes otrais izlaidums. // Svētdienas rīts. – 1994. – 24. jūlijs. – Nr.19 (1176). – 4.lpp.
Svētdienas rīts. – 1998. – 21. novembris. – Nr.22 (1301). – 1.lpp.
Svētdienas rīts. – 2001. – 24. novembris. – Nr.44 (1443). – 2.lpp.
Vanags J. Roberts Emīls Feldmanis (04.08.1910.-28.05.2002 A.D.). // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr. 20 (1466). – 3.lpp.
Gintere S. LU Teoloģijas fakultātes 10 gadu jubileja. // Svētdienas rīts. – 2000. – 18. novembris. – Nr. 43 (1394). – 3.lpp.
Ķuzule S. Iesvētīta Lutera Akadēmija. // Svētdienas rīts. – 2000. – 13. maijs. – Nr. 18 (1369). – 3.lpp.
Tukiša A. Mārtiņš Luters par laicīgo un pārlaicīgo. // Svētdienas rīts. – 1996. – 25. februāris. – Nr.5/6 (1231/1232). – 5.lpp.
Tukiša A. Latvijas kristianizācijas epicentrā. // Svētdienas rīts. – 1997. – 24. augusts. – Nr.16 (1271). –1. - 4.lpp.
Svētdienas rīts. – 1997. – 13. jūlijs. – Nr.13 (1268). – 3.lpp.
Barkāns E. Ziņas. // Svētdienas rīts. – 1998. – 21. marts. – Nr.6 (1285). –2.lpp.
Tukiša A. Dieva ceļš - ceļš ar Dievu. // Svētdienas rīts. – 1998. – 25. aprīlis. – Nr. 8 (1287). – 1.lpp.
Barkāns E. Piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. // Svētdienas rīts. – 1998. – 7. novembris. – Nr.21 (1300). – 1. - 2.lpp.
Svētdienas rīts. – 1998. – 21. novembris. – Nr.22 (1301). – 1.lpp.
Atsakās no ordeņa
Svētdienas rīts. – 1998. – 21. novembris. – Nr.22 (1301). – 1.lpp.
In memoriam. LELB arhibīskaps un Konsistorija
In memoriam. LELB arhibīskaps un Konsistorija // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp.
In memoriam. Latviešu evaņģēliski luteriskā Baznīca Amerikā
In memoriam. Latviešu evaņģēliski luteriskā Baznīca Amerikā. // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp.
In memoriam. Vaira Vīķe-Freiberga
In memoriam. Vaira Vīķe-Freiberga // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp.
In memoriam. R. Balodis
In memoriam. R. Balodis // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp.
TICĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKOS IESVĒTA PIEMIŅAS ZĪMI ROBERTAM FELDMANIM
Ziņas. Ticības atjaunošanas svētkos iesvēta piemiņas zīmi Robertam Feldmanim. // Svētdienas rīts. – 2002. – 9. novembris. – Nr.41 (1487). – 3.lpp.
Uzticīgs ārmisijai
Ilmārs Noviks. Uzticīgs ārmisijai. // Svētdienas rīts. – 2003. – 9. un 16. augusts. – Nr.29 un 30 (1523 un 1524). – 4. un 6.lpp.
Ģēģere Valda. Krustpunkti: Kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps?. // Skola un ģimene. – 1990. – oktobris. – Nr.10 (322). – 37. - 38.lpp.
Cepure Uldis. Vēstule Ceļa Biedram. // Ceļa Biedrs (LELBA mēnešraksts kristīgai dzīvei). – 2003. – decembris. – Nr.10 (476). – 159. lpp.
VĒSTULE
Kalme G. Atcere: 4.augusts – mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa piemiņas diena. Mantojums. // Svētdienas rīts. – 2004. – 4. septembris. – Nr.33 (1575). – 6.lpp.
Mantojums
Kalme G. un Rubenis I. Atcere: 4.augusts – mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa piemiņas diena. // Svētdienas rīts. – 2004. – 21. augusts. – Nr.31 (1573). – 4.lpp.
4.AUGUSTS – MĀCĪTĀJA DR. ROBERTA FELDMAŅA PIEMIŅAS DIENA
Reča I. Ziņas: Piemin profesoru Robertu Feldmani. // Svētdienas rīts. – 2007. – 2. jūnijs. – Nr.20 (1705). – 3.lpp.
Piemin profesoru Robertu Feldmani
Dievs nav jāredz un jādzird – Dievs ir jājūt. Pierakstījusi Dž. Grebzde // Vakara Ziņas - 1995. – 6. Septembris. – 16. – 17..lpp.
Inrevija
Latvijas dārznieki
Tarass Pūka, Ruta Zunde, Ilmārs Zunde, Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. Gadsimta nogalei. LU Akadēmiskais apgāds 2010., 260-261 lpp.
Skrodelis O. Baznīcas kalendāru hroniku apkopojums
In memoriam // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 2003. gadam – 373.-374.lpp.
Meldrāja M.A. Stāsts par Roberta Feldmaņa CREDO. Mežaparkā, 2012.
Laksovs J. Jēzus Kristus. Apbalvots pēc nāves. NRA 13.11.1998. 2.lpp.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »