Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Vanags J. Kunga kalps, tērpts ticības skaistumā // Svētdienas Rīts. – 2002. – 8.jūnijs. – Nr.21 (1467)

Vanags J. Kunga kalps, tērpts ticības skaistumā // Svētdienas Rīts. – 2002. – 8.jūnijs. – Nr.21 (1467)

KUNGA KALPS TĒRPTS TICĪBAS SKAISTUMĀ

Jānis Vanags, arhibīskaps

Pēc mācītāja Roberta Emīla Feldmaņa bērēm vēlreiz pārlasīju savas atmiņas par viņu "Svētdienas Ritā" viņa 90.dzimšanas dienā. Ko vēl var piebilst pie jau pasacītā? Iespēja daudzus gadus būt mācītāja profesora Feldmaņa tuvumā bija viena no nepelnītajām likteņa dāvanām, kas ietekmē visu dzīvi. Bez tās mans garīgais ceļš būtu veidojies tik ļoti citāds, ka grūti pat iztēloties, kāds. Mēs gan sakām: "Viņš bija mūsu vidū" — taču īstenībā profesors Feldmanis vienmēr bija mums priekšā.

Ja man par viņu būtu jāpasaka viens, pats galvenais iespaids, es atcerētos viņa bieži sacīto: "Mēs neesam dievticīgie.-Mēs esam Kristus ļaudis." Profesora Feldmaņa zināšanas pārsteidza un aizrāva. Viņa kultūra, gaume un aristokrātiskā elegance vienlaikus valdzināja un lika justies neveikli. Viņa valoda izteiksmes un precizitātes ziņā bija neatdarināma. Taču pārliecināja kas cits. Kādā acīm redzamā veidā viņa apziņa pastāvīgi dzīvoja Kristū. Profesoram nebija posmu, vismaz es tādus nenovēroju, kad viņš būtu kļuvis 'Vienkārši cilvēks", kuram priestera vai teologa darbdiena beigusies, un viņš dara ko citu. Viņš negribēja neko citu. Viņš nekad negribēja atpūsties no Dieva. Pat kulināra prasme vai daiļdārznieka māka viņa izpildījumā bija kā Kristus pagodināšana — bez vārdiem, bet ar klātbūtni. Viņš mīlēja mūsu Kungu, kuram kalpoja, bet Kungs savu kalpu ietērpa ticības skaistumā.

Atceroties profesora izcilo dzīves gājumu, daudziem tā noslēgums likās nesaprotams un sāpīgs. Pieradušiem profesoru Feldmani redzēt nevainojami ģērbtu, gludi skūtu un ar asu prātu bruņotu, likās satricinoši ieraudzīt vārgu, neredzīgu sirmgalvi, kurš izbārsta ēdienu, aizmirst cilvēku, ar kuru tikko runājis, un krīt, nespēdams atrast ceļu uz savu krēslu. Atceros, kāds man pat viņa piemēru minēja diskusijā par eitanāziju: "Nu kādēļ tādai personībai kā Feldmanis jāpiedzīvo tik pazemojošs sabrukums?" Taču arī savā nespēkā profesors bija mums priekšā, parādot, ka ir svarīgi nodzīvot nevis garu mūžu vai skaistu mūžu, bet visu mūžu ar visiem vecuma pārbaudījumiem. Nezaudējot nekā no apbrīnas un mīlestības pret profesoru, man allaž lika par viņu raizēties ārkārtīgi cietie un skarbie vārdi, ko viņš mēdza teikt par cilvēkiem, kas viņu bija kaut kā aizkaitinājuši. Taču nonācis, cilvēcīgi raugoties, viszemākajā punktā, pārcietis operāciju, cilājams un kopjams, un spēdams gandrīz vairs tikai čukstēt, viņš ar aklām acīm raudzījās debesīs, skatīdams mums, redzīgajiem, neredzamo. Viņš bija pārtapis, kļuvis lēnīgs un maigs. Kad pieminēju daļu cilvēku vārdu, viņš atsaucās tikai ar aizlūgšanu un svētību, arī par citām Baznīcām runāja, kā ar tām izlīdzinājies. Pēdējā mūsu sarunā viņš teica: "Viena lieta ir ar bijību un drebēšanu būt kāda noslēpuma priekšā. Bet tikai tagad es esmu piedzīvojis, ka it kā priekškars būtu noņemts no tā, uz ko es visu mūžu biju tiecies un kas tomēr bija palicis līdz galam nesaprasts un nesaņemts. Mēs, pēkšņi, stāvam Dieva žēlastības priekšā. Vai tu zini kāpēc? Tas nav teoloģisks apcerējums, bet pēdējais lielais nodrebējums un reizē norimšana, kad gars, dvēsele un miesa runā tiešu valodu: "Redzi, te es esmu!" Tik konkrēti, tik konkrēti. Tikai tad mēs kaut ko piedzīvojam un sākam saprast. Visa teoloģija ir šī cilvēka meklēšanas un drebēšanas pilnā: "Redzi, te es esmu!"1' Pie profesora ejot, raizējos, kāda būs mūsu saruna un ko lai es viņam stiprinājumam saku, bet iznāca tā, ka viņš runāja, bet es gluži kā mācekļa gados pierakstīju viņa vārdus, šī diženā mūža kopsavilkumu.

Pēdējā reizē profesors man dāvāja ko īpašu. Mēs divatā svinējām Vakarēdienu pie viņa gultas, plecu pie pleca dziedājām liturģiju, un kādreiz Mežaparka baznīcā dziedātās dziesmas un katrs Evaņģēlija vārds viņa krita, atbalsodamies kā ūdens skanīgā akā. Visapkārt bija viņa pagājušā spožuma liecības - grāmatas, smalkais porcelāns, gleznas, attēli no Indijas, visu mūžu audzēti, milzīgi kaktusi, bet viņam taču tas vairs nebija ne noderīgs, ne vajadzīgs. Pie mūžības vārtiem svarīgs palika tikai Vārds, Sakraments un pielūgsme, ko, pat atmiņai izbālot, viņa asinsritē bija ierakstījis dievkalpojums mūža garumā. Tā bija viņa pēdējā tēva pamācība par dzīvē svarīgo un gaistošo.

Pēc Sinodes noslēguma dievkalpojuma, kad tikko biju ievēlēts amatā, profesors ienāca Doma sakristejā un apsveikdams noskūpstīja man roku. Viņam piemita izteikta Baznīcas amatu izjūta, turklāt viņš droši vien gribēja mani ar to stiprināt vai uzmundrināt. Taču es tanī brīdī jutu pārvēlamies asu vientulības vilni. Tāds sveiciens nozīmēja - līdz šim tev bija tēvs, uz kā atbalstīties. Tālāk jāiet pašam. Droši vien daudzi jutās līdzīgi, stāvot pie mācītāja Feldmaņa kapa Katlakalna baznīcas dārzā, Mūsu Baznīcai bija starptautiski cienīts mācītājs, daudzu zemju bīskapi vienmēr apvaicājās par profesoru Feldmani un sūtīja viņam sveicienu. Iespaids par viņu zināmā mērā bija iespaids par mūsu Baznīcu. Nu tālāk jādodas pašiem. Lai Dievs dod, ka mēs varētu turpināt to Baznīcu, kuru profesors Feldmanis veidoja kopā ar savu garīgo tēvu Edgaru Rumbu un bīskapu Kārli Irbi. Baznīcu kas, Sergeja Averinceva vārdiem sakot, būtu vienlīdz tālu no liberāļu relatīvisma un fundamentālistu barbarisma. Pēc ziedu nolikšanas kāds mācītājs jokodamies teica: "Nu konfesionālajiem luterāņiem debesīs ir stiprs aizbildnis." Taču tāpat profesoru kā savu aizbildni varētu izjust gan "augstbaznīciskie" luterāņi, gan "evaņģeliskie" luterāņi, varbūt pat kādi "harismātiskie" luterāņi: Droši vien tas ir kā indiešu pasakā par pieciem aklajiem, kas aptausta ziloni un strīdas, vai tas izskatās kā stabs, kā tauva, kā lotosa lapa, kā cietokšņa siena vai kā aukliņa. Profesora Feldmaņa personībā atspoguļojās Baznīcas plērōma - tās krāšņums un neaptveramā pilnība. Arī šinī ziņā profesors ir mums priekšā. Cerams, ka ne nesasniedzami tālu. Mūžīgo mieru dodi, ak, Kungs, Mūžīgā gaisma lai atspīd viņam. Lai dus mierā! SR 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »