Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani
ANNU IRBI PIEMINOT
Feldmanis R. Annu Irbi pieminot // Baznīcas kalendārs 1974. 90.-94.lpp.
Apvienošanās iespējas mūsdienu protestantismā
Feldmanis R. Apvienošanās iespējas mūsdienu protestantismā. Rīga, 1935. – 77.lpp.
Baznicas gads (svētki, iestādījumi, norisas)
Feldmanis R. Baznicas gads (svētki, iestādījumi, norisas). Rīga, G.A. 1976/77. - 20.lpp.
Credo
Feldmanis R. Credo. – Rīga, 1975. – 45.lpp.
Dienvidindijas baznīcu apvienības idejas attīstība un novērtējums
Feldmanis R. Dienvidindijas baznīcu apvienības idejas attīstība un novērtējums. Rīga, 1940. – 164.lpp.
Dieva tēls Bhagavadgītā
Feldmanis R. Dieva tēls Bhagavadgītā. - Rīga, 1932. - 23.lpp.
Dieva žēlastības brīnums
Feldmanis R. Dieva žēlastības brīnums // Baznīcas gadagrāmata 1982. – 111. – 113.lpp.
Draudzes darbinieku amati Jaunajā Derībā
Feldmanis R. Draudzes darbinieku amati Jaunajā Derībā. - Rīga, 1993 – 4 lpp.
Dr. theol. Gustavs Turss Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Archibīskaps
Feldmanis R. Dr. theol. Gustavs Turss Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Archibīskaps: Atmiņas. - Rīga, 2000.
Dvēseles valodas grāmata
Feldmanis R. Dvēseles valodas grāmata // Baznīcas gadagrāmata 1987. – 115. – 118.lpp.
Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums
Feldmanis R. Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 1976. - 94.lpp.
Evaņģēliski luteriskā Baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 2009 – 144 lpp.
Feldmanis R. Evaņģēliski luteriskā Baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 2009 – 144 lpp.
Īsa Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskās draudzes vēsture
Feldmanis R. Īsa Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskās draudzes vēsture. - 1999.
Jaunās Derības personas
Feldmanis. R. Jaunās Derības personas. Rīga, G.A. 1978/1979. - 139.lpp.
Jēzus pašapziņa un Pāvila christoloģija
Feldmanis R. Jēzus pašapziņa un Pāvila christoloģija. – 1932. – 15 lpp.
Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā
Feldmanis R. Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā // Rīga, 1985. – 9.lpp.
Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.
Feldmanis R. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm, Rīga. G.A. 1986. - 10.lpp.
Kārlis Irbe, Latvijas evaņģēliski luteriskas Baznīcas pirmais bīskaps
Feldmanis R. Kārlis Irbe, Latvijas evaņģēliski luteriskas Baznīcas pirmais bīskaps 1861 – 1934. – Rīga.
Katlakalns
Roberts Feldmanis. „Katlakalns”, (Par draudzes 180. jubileju). - 1974.g.
Ķēniņš Kaups
Feldmanis R. Ķēniņš Kaups // Ceļš. – 2002. – Nr.54. – 19-30.lpp
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas pirmie oikumeniskie kontakti
Feldmanis R. Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas pirmie oikumeniskie kontakti. - Rīga, 1982 – 8 lpp.
Mārtiņš Luters
Feldmanis R. Mārtiņš Luters. 1983.g.- 30.lpp. (28.09.1983.g.- 26.10.2983.)
Mārtiņš Luters
Feldmanis. R. Lekciju cikls - Mārtiņš Luters 28.09.1983.-26.10.1983. G.A. (7 lpp)
Mārtiņš Luters. 1483.10.XI. – 1546.18.II. Dzīves gājuma īss pārskats
Feldmanis R. Mārtiņš Luters. 1483.10.XI. – 1546.18.II. Dzīves gājuma īss pārskats // Baznīcas gadagrāmata 1983. – 82. – 101.lpp.
Mārtiņa Lutera Mazā katķisma 450 gadi
Feldmanis R. Mārtiņa Lutera Mazā katķisma 450 gadi // Baznīcas gadagrāmata 1980. – 111.-113.lpp.
MEINARDS mūks – misionārs – bīskaps
Feldmanis R. MEINARDS mūks – misionārs – bīskaps. ?-1196. - Rīga, 1996.
Mission Theology
Mission Theology. Prof. Feldmanis’ understanding of the external mission work and motivating for the mission work
Par praviešiem
Feldmanis R. Par praviešiem. – Rīga: G.A., 1978. – 17 lpp.
Tauta Baznīcas priekšā
Feldmanis R. Tauta Baznīcas priekšā
Teoloģijas fakultātes 75 gadi
Feldmanis R. Teoloģijas fakultātes 75 gadi. – Rīga, 1995.
Viens ievērojams gaišums
Feldmanis R. Viens ievērojams gaišums // Sava ceļa gājējs. Profesora Dr.R.Akmentiņa piemiņai. Sastādījis N.Kamergrauzis. izd.”Svētdienas Rīts”. 2000.- 111.-118.lpp.
Būt dialogā
Feldmanis R. Būt dialogā. Pierakstījusi V. Ģeģere // Kalendārs vecākiem 1990. – Rīga, „Zvaigzne”. - 161. – 163.lpp.
Svētās Kristības Sakraments
Feldmanis R. Svētās Kristības Sakraments. Intervēja Zūre A. // Svētdienas rīts. – 1990. – 1. aprīlis. – Nr.7 (1047). – 4. – 5.lpp.
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes pasniedzēji
Feldmanis R. (Iepazīstieties: Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes pasniedzēji) // Svētdienas rīts. – 1990. – 18. novembris. – Nr.21 (1061). – 4. - 5.lpp.
Jaunās Derības personas
Feldmanis R. Jaunās Derības personas. Rīga, G.A. 1978/1979. - 33.lpp. (Saņemts no M.Meldrājas)
Pārdomas par Armēniju
Feldmanis R. 1915. - 1995. (Pārdomas) // Svētdienas rīts. – 1995. – 11. jūnijs. – Nr.16/17 (1207/1208). – 11.lpp.
LŪDZAMO DIENU VAI PELNU DIENU?
Feldmanis R. Lūdzamo dienu vai pelnu dienu? (Viedoklis) // Svētdienas rīts. – 1995. – 26. februaris. – Nr.6 (1197). – 4.lpp.
Feldmanis R. Paskaidrojums. // Svētdienas rīts. – 1994. – 27. novembris. – Nr.31 (1188). – 2.lpp.
Feldmanis R., profesors. Pavasaris janvārī. // Svētdienas rīts. – 1993. – 7. februāris. – Nr.5 (1113). – 2., 7.lpp.
Feldmanis R., profesors, Dr. theol. Teoloģijas fakultātes 75 gadi. // Svētdienas rīts. – 1995. – 12. februāris. – Nr.4/5 (1195/1196). – 9.,16.lpp.
Feldmanis R., profesors. Saruna koridorā. // Svētdienas rīts. – 1994. – 26. jūnijs. – Nr.17/18 (1174/1175). – 6.lpp.
Teoloģijas fakultātes jauno studentu saimei
Feldmanis R., lic., theol., profesors. Teoloģijas fakultātes jauno studentu saimei. // Svētdienas rīts. – 1990. – 9. septembrī. – Nr.16 (1056). – 2.lpp.
In passione
Feldmanis R. In passione. // Svētdienas rīts. – 1997. – 23. marts. – Nr.6 (1261). – 1.lpp.
.. par Lutera nozīmi ..
Profesora Roberta Feldmaņa runa AD 1996. 16.februārī Reiterna namā konference “Mārtiņš Luters par laicīgo un pārlaicīgo.”
Draudzes darbinieku amati Jaunajā Derībā
Referāts nolasīts mācītāju sanāksmē Rīgā, Latvijas.ev.luteriskās baznīcas Konsistorijā. A.D. 1993. g. Pierakstījis iespējams māc.J.Šmits
Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas dievkalpojuma telpas iekārtojums un dievkalpojuma noturēšanai nepieciešamais inventārs
Šis raksts iesniegts Reliģiju kultu lietu pilnvarotajam A. A. Sacharovam uz viņa pieprasījumu 1979.gada 1.jūnijā). Divi šī raksta noraksti iesniegti Archibīskapam J.Matulim 1979. gada 1. jūnijā. Raksts saņemts no māc.J.Šmita arhīva
Kādi vārdi par liturģiju
No mācītāja Jāņa Šmita arhīva
DIEVA AUDUMS - LL intervija
Meļķis D. “Dieva audums” // “Latvijas luterānis” 2000. gada15. jūlijs. Nr. 14 (111). 8-10.lpp.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »