Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani
ANNU IRBI PIEMINOT
Feldmanis R. Annu Irbi pieminot // Baznīcas gadagrāmata 1974. – 111.-113.lpp.
Apvienošanās iespējas mūsdienu protestantismā
Feldmanis R. Apvienošanās iespējas mūsdienu protestantismā. Rīga, 1935. – 77.lpp.
Baznicas gads (svētki, iestādījumi, norisas)
Feldmanis R. Baznicas gads (svētki, iestādījumi, norisas). Rīga, G.A. 1976/77. - 20.lpp.
Credo
Feldmanis R. Credo. – Rīga, 1975. – 45.lpp.
Dienvidindijas baznīcu apvienības idejas attīstība un novērtējums
Feldmanis R. Dienvidindijas baznīcu apvienības idejas attīstība un novērtējums. Rīga, 1940. – 164.lpp.
Dieva tēls Bhagavadgītā
Feldmanis R. Dieva tēls Bhagavadgītā. - Rīga, 1932. - 23.lpp.
Dieva žēlastības brīnums
Feldmanis R. Dieva žēlastības brīnums // Baznīcas gadagrāmata 1982. – 111. – 113.lpp.
Draudzes darbinieku amati Jaunajā Derībā
Feldmanis R. Draudzes darbinieku amati Jaunajā Derībā. - Rīga, 1993 – 4 lpp.
Dr. theol. Gustavs Turss Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Archibīskaps
Feldmanis R. Dr. theol. Gustavs Turss Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Archibīskaps: Atmiņas. - Rīga, 2000.
Dvēseles valodas grāmata
Feldmanis R. Dvēseles valodas grāmata // Baznīcas gadagrāmata 1987. – 115. – 118.lpp.
Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums
Feldmanis R. Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 1976. - 94.lpp.
Evaņģēliski luteriskā Baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 2009 – 144 lpp.
Feldmanis R. Evaņģēliski luteriskā Baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 2009 – 144 lpp.
Īsa Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskās draudzes vēsture
Feldmanis R. Īsa Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskās draudzes vēsture. - 1999.
Jaunās Derības personas
Feldmanis. R. Jaunās Derības personas. Rīga, G.A. 1978/1979. - 139.lpp.
Jēzus pašapziņa un Pāvila christoloģija
Feldmanis R. Jēzus pašapziņa un Pāvila christoloģija. – 1932. – 15 lpp.
Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā
Feldmanis R. Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā // Rīga, 1985. – 9.lpp.
Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.
Feldmanis R. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm, Rīga. G.A. 1986. - 10.lpp.
Kārlis Irbe, Latvijas evaņģēliski luteriskas Baznīcas pirmais bīskaps
Feldmanis R. Kārlis Irbe, Latvijas evaņģēliski luteriskas Baznīcas pirmais bīskaps 1861 – 1934. – Rīga.
Katlakalns
Roberts Feldmanis. „Katlakalns”, (Par draudzes 180. jubileju). - 1974.g.
Ķēniņš Kaups
Feldmanis R. Ķēniņš Kaups // Ceļš. – 2002. – Nr.54. – 19-30.lpp
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas pirmie oikumeniskie kontakti
Feldmanis R. Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas pirmie oikumeniskie kontakti. - Rīga, 1982 – 8 lpp.
Mārtiņš Luters
Feldmanis R. Mārtiņš Luters. 1983.g.- 30.lpp. (28.09.1983.g.- 26.10.2983.)
Mārtiņš Luters
Feldmanis. R. Lekciju cikls - Mārtiņš Luters 28.09.1983.-26.10.1983. G.A. (7 lpp)
Mārtiņš Luters. 1483.10.XI. – 1546.18.II. Dzīves gājuma īss pārskats
Feldmanis R. Mārtiņš Luters. 1483.10.XI. – 1546.18.II. Dzīves gājuma īss pārskats // Baznīcas gadagrāmata 1983. – 82. – 101.lpp.
Mārtiņa Lutera Mazā katķisma 450 gadi
Feldmanis R. Mārtiņa Lutera Mazā katķisma 450 gadi // Baznīcas gadagrāmata 1980. – 111.-113.lpp.
MEINARDS mūks – misionārs – bīskaps
Feldmanis R. MEINARDS mūks – misionārs – bīskaps. ?-1196. - Rīga, 1996.
Mission Theology
Mission Theology. Prof. Feldmanis’ understanding of the external mission work and motivating for the mission work
Par praviešiem
Feldmanis R. Par praviešiem. – Rīga: G.A., 1978. – 17 lpp.
Tauta Baznīcas priekšā
Feldmanis R. Tauta Baznīcas priekšā
Teoloģijas fakultātes 75 gadi
Feldmanis R. Teoloģijas fakultātes 75 gadi. – Rīga, 1995.
Viens ievērojams gaišums
Feldmanis R. Viens ievērojams gaišums // Sava ceļa gājējs. Profesora Dr.R.Akmentiņa piemiņai. Sastādījis N.Kamergrauzis. izd.”Svētdienas Rīts”. 2000.- 111.-118.lpp.
Būt dialogā
Feldmanis R. Būt dialogā. Pierakstījusi V. Ģeģere // Kalendārs vecākiem 1990. – Rīga, „Zvaigzne”. - 161. – 163.lpp.
Svētās Kristības Sakraments
Feldmanis R. Svētās Kristības Sakraments. Intervēja Zūre A. // Svētdienas rīts. – 1990. – 1. aprīlis. – Nr.7 (1047). – 4. – 5.lpp.
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes pasniedzēji
Feldmanis R. (Iepazīstieties: Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes pasniedzēji) // Svētdienas rīts. – 1990. – 18. novembris. – Nr.21 (1061). – 4. - 5.lpp.
Jaunās Derības personas
Feldmanis R. Jaunās Derības personas. Rīga, G.A. 1978/1979. - 33.lpp. (Saņemts no M.Meldrājas)
Pārdomas par Armēniju
Feldmanis R. 1915. - 1995. (Pārdomas) // Svētdienas rīts. – 1995. – 11. jūnijs. – Nr.16/17 (1207/1208). – 11.lpp.
LŪDZAMO DIENU VAI PELNU DIENU?
Feldmanis R. Lūdzamo dienu vai pelnu dienu? (Viedoklis) // Svētdienas rīts. – 1995. – 26. februaris. – Nr.6 (1197). – 4.lpp.
Feldmanis R. Paskaidrojums. // Svētdienas rīts. – 1994. – 27. novembris. – Nr.31 (1188). – 2.lpp.
Feldmanis R., profesors. Pavasaris janvārī. // Svētdienas rīts. – 1993. – 7. februāris. – Nr.5 (1113). – 2., 7.lpp.
Feldmanis R., profesors, Dr. theol. Teoloģijas fakultātes 75 gadi. // Svētdienas rīts. – 1995. – 12. februāris. – Nr.4/5 (1195/1196). – 9.,16.lpp.
Feldmanis R., profesors. Saruna koridorā. // Svētdienas rīts. – 1994. – 26. jūnijs. – Nr.17/18 (1174/1175). – 6.lpp.
Teoloģijas fakultātes jauno studentu saimei
Feldmanis R., lic., theol., profesors. Teoloģijas fakultātes jauno studentu saimei. // Svētdienas rīts. – 1990. – 9. septembrī. – Nr.16 (1056). – 2.lpp.
In passione
Feldmanis R. In passione. // Svētdienas rīts. – 1997. – 23. marts. – Nr.6 (1261). – 1.lpp.
.. par Lutera nozīmi ..
Profesora Roberta Feldmaņa runa AD 1996. 16.februārī Reiterna namā konference “Mārtiņš Luters par laicīgo un pārlaicīgo.”

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »