Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas dievkalpojuma telpas iekārtojums un dievkalpojuma noturēšanai nepieciešamais inventārs

EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
dievkalpojuma telpas iek
ārtojums
un dievkalpojuma noturēšanai nepieciešamais inventārs

A. ALTĀRIS. Akmens vai koka veidots, izgreznots paaugstinājums.

Aiz altāra vai pāri altārim mēdz būt altāra glezna, kurā attēlots kāds notikums no Svētajiem Rakstiem.
‌Altāra glezna (vai gleznas, ja to ir vairākas) parasti ietverta lielākā veidojumā, kas aizņem dažreiz visu sienu aiz altāra un pastāv no mākslinieciski veidotiem kokgriezumiem. Dažreiz altāra gleznas vietā ir tikai šādi kokgriezumi (tēli).

Uz altāra (un arī uz sētiņas, ja tāda ir ap altāri) klāj altāra segas ("paramentus").
‌Šīs segas ir dažādās krāsās: baltas, melnas, zaļas, sarkanas, violetas - atkarībā no baznīcas svētku laika un dievkalpojuma rakstura.
‌Šīs segas (paramenti) izrotāti izšuvumiem.
‌Pāri šīm segām altāra virspusi mēdz vēl pārsegt baltām segām.

Kad altāris sakārtots dievkalpojumam, uz tā novietoti:

1. Krucifikss - krusta zīme ar Pestītāja Jēzus Kristus attēlu. Krucifikss var būt kokā griezts vai metāla (sudraba).

2. Vismaz divi svečturi ar svecēm.

Svečturi var būt vienai, trīs vai vairāk svecēm katrs. Svečturi parasti ir metāla, dažreiz var būt koka (redaktors: cituviet, daudzkārt RF uzsvēra, ka svečturim jābūt kas “tur uguni”. Nekādā gadījumā nedrīkst būt koka svečturis) vai kristāla, parasti sudraba.

3. Bībele - Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu grāmata, bieži sudraba kalumiem.

4. Agenda - dievkalpojuma kārtības grāmata.

5. Ja dievkalpojums notiek ar Dievgaldu (Svēto Vakarēdienu), uz altāra novietoti arī Dievgalda piederumi (Sakramenta trauki, Svētā Vakarēdiena trauki):

a) Biķeris (Kauss) - vīnam;
‌b) Patēna (Oblātu, Dievmaizes šķīvītis), kas pārklāti ar īpašu izšūtu sedziņu.
‌Bez tam arī vēl vīna trauks (kanna) un Dievmaizes kārbiņa. Visi šie Sakramenta (Dievgalda) piederumi mēdz būt no sudraba un iekšpusē zeltīti.

6. Uz altāra var novietot arī vāzes ziediem

(stikla, kristāla, porcelāna, māla (redaktors: cituviet, daudzkārt RF uzsvēra, ka nedrīkst māla priekšmetus likt uz altāra), metāla).

B. KANCELE. Tā parasti atrodas apmēram baznīcas telpas vidū un ir paaugstinājums, no kura saka sprediķi.

Kancele mēdz būt no koka. Viņas dažādās daļas: kāpnes, malas, pults - ir bieži vien mākslinieciski darinātas kokgriezumos vai apgleznotas.

C. SOLI.Baznīcas telpā novietoti soli dievkalpojuma apmeklētāju sēdēšanai.

Arī soli ir dažreiz rotāti kokgriezumiem un gleznojumiem.

D. LUKTURI.Baznīcas telpas apgaismošanai un rotāšanai lietoti lukturi svecēm vai elektriskām spuldzēm.
‌"Kroņlukturi" (viens vai vairāki) - daudzām svecēm vai spuldzēm - parasti iekārti baznīcas telpas centrā vai vidus ejā.
‌Mazākie ("Bra" tipa u. tml.) var būt izvietoti baznīcas telpas dažādās vietās, galvenā kārtā gar sienām.

E. Bez tam baznīcas telpā var atrasties:

Kristījamais trauks (bļoda) - metāla (sudraba) trauks, kurā ielej kristījamo ūdeni, kad notiek kristīšana.

Dziesmu grāmatas, kuras draudze lieto dievkalpojuma laikā.

Tāpat baznīcas telpā var atrasties priekšmeti, kam gan ir celsmes raksturs, bet kas nav tieši dievkalpojumā nepieciešami:

garīga satura gleznas,
‌piemiņas pl
āksnes.

Katrā baznīcā atrodas arī ziedojuma (upura) trauki (viens vai vairāki), kuros dievkalpojuma apmeklētāji var nolikt savus labprātīgos ziedojumus baznīcas vajadzībām.

Tie var būt metāla vai koka.

F. Baznīcas telpās tāpat var atrasties dievkalpojumā nepieciešamie garīdznieku (mācītāju) tērpi:

1. Talārs - melns, plats un garš ietērps, ko garīdznieks uzģērbj, noturot dievkalpojumu.

2. Balti krādziņi, kas valkājami pie šī tērpa.

3. Befchens - neliela, baltas drēbes, izšūta divdaļīga kakla saitīte, kas arī lietojama pie talāra.

4. Garīdznieka (prāvesta, mācītāja) amata krusts - sudraba vai apzeltīts krusts ar ķēdi, ko garīdznieks valkā dievkalpojuma laikā.

G. ĒRĢELES - mūzikas instruments, kas pastāv no daudz stabulēm, kas sakopotas "reģistros".

Ērģeles parasti novietotas balkonā, kur tās aizņem ar savu izbūvi lielāku telpu.

(Šis raksts iesniegts Reliģiju kultu lietu pilnvarotajam A. A. Sacharovam uz viņa pieprasījumu 1979.gada 1.jūnijā).

Ar parakstu - R.Feldmanis,
‌Katlakalna ev. lut. draudzes mācītājs


Divi šī raksta noraksti iesniegti Archibīskapam J.Matulim 1979. gada 1. jūnijā.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »