Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

In memoriam. R. Balodis

In memoriam. R. Balodis // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp.

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJAI BAZNĪCAI

Reliģisko lietu pārvalde augsti vērtē Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītāja Roberta Feldmaņa personīgo ieguldījumu Latvijas tautas garīgo vērtību celšanā, viņa devumu evaņģēliski luteriskās ticības attīstībā Latvijas Republikā un ārpus tās robežām.

Mācītājs Roberts Feldmanis nodzīvojis garu un bagātu mūžu, gandrīz 60 gadus darbojies mācītāja amatā, strādājis Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Virsvaldē, ticis deportēts, pēc atgriešanās dzimtenē turpinājis mācītāja darbu, sludinot Dieva Vārdu latviešu tautai.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes vārdā izsaku visdziļāko līdzjūtību Latvijas evaņģēliski luteriskajai Baznīcai sakarā ar mācītāja Roberta Feldmaņa nāvi.

Reliģisko lietu pārvaldes

priekšnieks Ringolds Balodis 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »