Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Kalme G. un Rubenis I. Atcere: 4.augusts – mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa piemiņas diena. // Svētdienas rīts. – 2004. – 21. augusts. – Nr.31 (1573). – 4.lpp.

Kalme G. un Rubenis I. Atcere: 4.augusts – mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa piemiņas diena. // Svētdienas rīts. – 2004. – 21. augusts. – Nr.31 (1573). – 4.lpp. 

4.AUGUSTS – MĀCĪTĀJA DR. ROBERTA FELDMAŅA PIEMIŅAS DIENA

Sagatavoja mācītāji Guntis Kalme un Ilmārs Rubenis

4 augusts Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā ir un paliks ievērojams datums, jo šajā dienā pirms deviņdesmit četriem gadiem (1910.g.) Viļņā piedzima mums pazīstamais nākamais LELB virsmācītājs Dr. Roberts Emīls Feldmanis. Viņa piemiņas diena nu jau ir kļuvusi par tradīciju, un arī šogad šajā datumā, Katlakalna baznīcā, pie kuras sakristejas durvīm ir apglabāts mācītājs, pulcējās R.Feldmaņa garīgie dēli, viņa draudžu locekļi, Baznīcas darbinieki un cilvēki, kuru dzīvē profesors nozīmēja ļoti daudz. Piemiņas pasākums sākās ar svētbrīdi, kurā, kā parasts, tika uzklausīts viens no profesora sprediķiem. Paradokss — prof. RFeldmanis LELB tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem homilētiem, kaut arī nav saglabājies daudz no viņa sprediķiem. Šogad tika nolasīts sprediķis, ko prof. R.Feldmanis teica 1994. gada 16. oktobrī Gustava Ādolfa Mežaparka draudzē (tiks publicēts kāda no nākamajiem "Svētdienas Rīta" numuriem) un dziedāta viena no viņa tulkotajām dziesmām latviešu valodā (nr. 570. pēc mūsu Dziesmu grāmatas). Dziesmu grāmatā ir rakstīts, ka tulkotājs nav zināms.

Svētbrīdi vadīja Saeimas sekretārs, mācītājs Jānis Šmits un Katlakalna draudzes mācītājs Māris Ziemelis, Pēc svētbrīža viesi tika aicināti pulcēties Katlakalna draudzes namā, lai brīvā atmosfērā kavētos pie tases tējas un dalītos ar citiem savās atmiņās par mācītāju R.Feldmani.

Starp viesiem, kuri bija pulcējušies uz piemiņas brīdi, īpaši būtu jāizceļ divi — kuri, es ticu, mūsu Baznīcai arī ir Dieva dotās dāvanas, Viņa mīlestības apliecinājums un atgādinājums — Dr. Roberts Kolbs, Misūri sinodes luteriskās Baznīcas Konkordijas semināra pasniedzējs un Misijas institūta direktors, kā arī Dr. Jouko Talonens, Helsinku universitātes Somijas un Skandināvijas Baznīcas vēstures docents, grāmatas Baznīca staļinisma žņaugos" autors.

Šie abi augstie viesi nāk katrs no savas valsts, viņiem katram ir sava valoda, un viņi dzīvo katrs savā kontinentā, bet kopējais, kas viņus abus vieno, ir ne tikai ticība Kungam Kristum, bet arī mūsu Latvijas ev.lut. Baznīca un tas mācītājs R.Feldmanis. Par šo vienojošo posmu abi mūsu viesi Katlakalna baznīcā teica sirsnīgus uzrunas vārdus. Pēc tam sanākušos svētbrīža dalībniekus uzrunāja mācītājs G.Kalme, bet mācītājs J.Šmits no Dr. R.Feldmana izteikumu krājuma nolasīja viņa pārdomas ar nosaukumu „Tauta Baznīcas priekšā”.


 


 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »