Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Talonens J. Feldmaņa ticības dzīves divi principi // Svētdienas Rīts. – 2004. – 28.augusts.

Talonens J. Feldmaņa ticības dzīves divi principi // Svētdienas Rīts. – 2004. – 28.augusts.


4. AUGUSTS - MĀCĪTĀJA DR. ROBERTA FELDMAŅA PIEMIŅAS DIENA
FELDMAŅA TICĪBAS DZĪVES DIVI PRINCIPI

Dr. Jouko Talonens, Helsinku universitātes Somijas un Skandināvijas Baznīcas vēstures docents, grāmatas "Baznīca staļinisma žņaugos" autors

Profesora Roberta Feldmaņa dzimšanas dienā prātā nāk daudz atmiņu. Es atceros to 1986.gada ziemas dienu, kad sastapu viņu Tallinas autoostā. Redzu — man pretī nāk stud. theol. Ēriks Jēkabsons ar vecu vīru zem rokas. Pirmais iespaids — viņš ļoti labi runā angliski, ir ļoti izglītots cilvēks, no inteliģences aprindām. Tajā laikā es nezināju, kāda personība viņš īstenībā bija. Pirms padomju okupācijas viņš bija daudz ceļojis pa Somiju, Zviedriju, Indiju, Vāciju un citām zemēm.

Man ir ari dažādas atmiņas no mana pētījumu posma Latvijā. Kad no 1993. līdz 1994.gadam dzīvoju Rīgā, es aktīvi piedalījos profesora Bībeles stundās piektdienas vakaros. Pirms desmit gadiem bija garīgi rosīgs laiks — viņa dzīvoklis bija jauniešu pilns, bija ari mācītāji un teoloģijas studenti. Tas bija īsts Baznīcas vēstures notikums. Man, skatot to caur ārzemnieka brillēm, jāsaka, ka tas bija īpašs laiks Latvijas Baznīcā - rosības un atmodas laikmets.

Pēdējo reizi mēs tikāmies trīs mēnešus 2001.gada rudenī. Viņš jau bija kļuvis akls, bet domāšana vēl bija skaidra. Viņš runāja par jaunības laikiem, dalījās atmiņās par savu garīgo skolotāju mācītāju Dr. theol. Edgaru Rumbu, par viņa pēdējām gaitām padomju koncentrācijas nometnē.

Pārdomājot profesora devumu Baznīcai, nāk prātā saruna ar kādu somu mācītāju, kurš kādu iemeslu dēļ sūkstījās par situāciju Igaunijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. Viņš secināja: "Viņiem nav Feldmaņa!"

Profesors Feldmanis bija garīdznieks, teologs, sludinātājs, dvēseles kopējs, kultūras un dabas cilvēks. Viņš bija ari mans kolēģis Baznīcas vēstures Metas. Mēs daudz runājām par tām, es viņu vairākkārt intervēju. Viņš bija enciklopēdija. Ļoti žēl, ka viņam pietrūka laika rakstīt par to, ko zināja.

Domāju, ka Latvijas Baznīcas vēstures rakstīšanas vēsturē ir trīs nozīmīgi cilvēki. Sākumā Latvijas Baznīcas vēsture bija rakstīta vāciešiem un vācbaltiešiem, t.i., dominēja viņu skatījums. Tas bija ārzemnieku, sveštautiešu viedoklis. Ludvigs Adamovičs iesāka Latvijas Baznīcas vēstures rakstīšanu latviskā veidā, un viņa darbu turpināja Edgars Ķiploks trimdā un profesors Feldmanis te. Tādējādi šie tris — Ludvigs Adamovičs, Edgars Ķiploks un Roberts Feldmanis — ir lielākās personības Latvijas Baznīcas vēstures rakstīšanā.

Es domāju, ka, rakstot Latvijas Baznīcas vēsturi pēckara laikā un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, viena no vissvarīgākajām personībām bija profesors Feldmanis. Viņa ietekme bija ļoti daudzpusīga — gan Baznīcas, gan sabiedriskajā dzīvē.

Domāju, ka profesors pats visvairāk uzmanības un laika veltīja audzināšanai, ar to es domāju viņa garīgos dēlus. Viņš atradās savdabīgā situācijā, lai ari viņam nebija savas ģimenes, viņam bija savi "dēli" un pat "mazdēli", kas taču ir ģimenes stāvoklis.

Nāk prātā viņa teoloģijas divi principi, kas ir vienkārši un tomēr ļoti pamācoši visai luteriskajai Baznīcai pasaulē. Pirmkārt, Jēzus Kristus ir "tas pats vakar, šodien un mūžīgi". Viņš ir mūsu žēlastība. Otrkārt, Dieva Vārds un Bībele ir patiesība mūžīgi mūžos. Mums nav cita avota dogmai, cita avota Baznīcai kā vien Dieva Vārds, Dieva atklāsme Bībele.

Atceros, cik nozīmīga profesoram bija Bībeles autoritāte īpaši viņa pēdējos mūža gados. Viņš bija, protams, izglītots Latvijas laikā, un Bībeles zināšanas toreiz bija mazliet citādākas, bet padomju laikā Baznīca nevarēja pastāvēt bez Bībeles autoritātes.

Mēs šodien varam pateikties Dievam, mūsu Kungam, ka mūsu vidū ir bijis tāds cilvēks, kāds bija mācītājs, teologs, profesors Roberts Feldmanis. SR 


 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »