Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 2.lpp.

4. augustā LELB Konsistorijā sirsnīgā gaisotnē notika mācītāja Roberta Feldmaņa sveikšana 90 gadu jubilejā. Konsistorijas zālīte izrādījās par mazu profesora dēliem, meitām, draugiem, skolniekiem, draudžu locekļiem. Apsveikuma vārdi un profesora atbildes saviem sveicējiem skanēja ne tikai latviešu, bet arī angļu, vācu un latīņu valodā, apliecinot, ka profesors nav tikai mūsu, latviešu Baznīcas "dzīva vēsture", bet visas plašās pasaules cilvēks un ieguvums.

Attēlā: LELB arhibīskaps Jānis Vanags pasniedz Robertam Feldmanim zelta amata krustu ar uzrakstu "Virsmācītājam Robertam Feldmanim. Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca". Jāņa Sarkaņa foto.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »