Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

In memoriam. LELB arhibīskaps un Konsistorija

In memoriam. LELB arhibīskaps un Konsistorija // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp.

Labo cīnu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikvien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņa parādīšanos. (2.Tim.4,7-8)

Esam kopā sērās ar visiem mūsu mīļā un cienījamā mācītāja, garīgā tēva, skolotāja, profesora Roberta Emīla Feldmaņa (1910.g. 4.augusts - 2002.g. 28.maijs) garīgiem dēliem, meitām un mazbērniem, viņam stājoties sava Radītāja un Pestītāja priekšā.

"Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, Es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava Kunga priekā!" (Mt.25,21)

LELB arhibīskaps un Konsistorija

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »