Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Ap.d.13.nod.

« atpakaļ

Datums:  1993.g. 6. augusts
Tēma:  Ap.d.13.nod. (Bībeles stunda)
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī - Mežaparkā.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Pirmā kristīgā draudze nejūdu zemē ir Antiohijas draudze (kad bija kristiešu vajāšanas – Stefana u.c. – draudze izklīda ari nejūdu zemēs).

Barnaba un Sauls – divi lielie evaņģelizētāji, misionāri – viņi redzēja, cik ļoti labprāt nejūdi uzņem Evaņģēliju.

Gavēja un lūdza Dievu, un tad rokas uzlika un tos atlaida. Kāpēc jāgavē? Gavēnis ir cilvēka atturības un savaldības stāvoklis. Atturēties no visa tā, kas cilvēku izklaidē, aizrauj sev līdzi ... Lai mēs varam koncentrēties uz kaut ko nopietnāku. Labi paēdis ir laisks. Pilnais vēders (plīnus venter ..) labprāt nemācās. Lai varētu koncentrēties Dieva lūgšanā, papriekšu nebrokastojiet. Palikt skaidrā prātā ar neapgrūtinātu miesu. Gavēnis ir šķirot būtisko no nebūtiskā. Tad viņš ir atbrīvotāks lūgšanai.

Salamīna – ostas pilsēta Kiprā. Jānis Marks, kas vēlāk atstājās. Zīlnieks BarJēzus – tulk. Jēzus dēls. Prokonsuls – pārvaldnieks, Sergijs Pauls. Pavadonis, padomdevējs BarJēzus, Elims. Zīlnieka paņēmieni. Pretī runāšana Kristum. Iestarpinās tur, kur ticību pasludina, jauc, noniecina, nozākā, novērš no ticības. Mēs nezinām, kā tālāk Kiprā veidojās kristīgās draudzes. Viņi pārceļas uz Mazāzijas krastu – Kilikiju. Jānis nošķiras, neiztur. Pizidijas Antiohijā. Sabatā sinagogā apsēdās. Sinagogas dievkalpojums. Nolasīti pravieši un bauslība. Sinagogas vadība redz šajos cilvēkos lielu nopietnību. Jūdu tautas ceļš pie Dieva un ar Dievu. Jēzus Kristus vārds viņiem varēja arī nebūt pazīstams. Tas, ko jūs gaidāt, tas jau ir noticis Jēzū Kristū. Viņus lūdza runāt arī nākošajā sabatā un tad sapulcējās gandrīz visa pilsēta. Un atkal pretestība. Jūdi iedegās naidā. Kāpēc? Pretinieks cilvēku garīgajam grēkam – Jēzus Kristus. Nekas no šīm izdarībām, kas kalpo cilvēku iegribām un ir velna ieroči. Jēzus – lielais traucētājs. Farizeju niknums pret Jēzu. Kādēļ? Farizeji domāja, ka viņi ir tiktāl pielabinājuši Dievu, ka viņi ir taisni. Cilvēku paštaisnības Dieva priekšā. Jūdi jutās aizskarti. Pāvils un Barnaba saka: „Jūs neesat cienīgi!” Augstas kārtas dievbijīgas sievietes – pārgājušas jūdu ticībā, jo nekur sievietes tiesības nebija atzītas. Viņas tāpat ir cilvēki.

Viņi devās dziļāk Ikonijā.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »