Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Jēzus ir patiesais vīna koks

« atpakaļ

Datums:
Tēma:  Jņ.15,1-11 (Bībeles stunda)
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Jēzus ir patiesais vīna koks

Salīdzinājums ar vīna stādu: Jēzus sevi salīdzina ar vīna stādu. Te ir runa par diviem uzdevumiem:
1.dārza kopēja uzdevums un vērība;
2.ar saviem spēkiem barot zarus, kas ir pie viena stāda.
 

Šeit ari atklājas tas, ko tad nozīmē līdzības vārdi par to, ka dārza kopējs zarus pārrauga, apkopj, iztīra, bet arī sausos zarus, kuri nenesīs augļus – noņem. Tad tūlīt rodas tas asais jautājums, kāds tad ir mūsu uzdevums. Un te ir sakara saglabāšana ar vīna koku, neatraušanās, neatvienošanās… palikšana vīna kokā. “Palieciet manī” – tas arī dos jēgu tālākai eksistencei, un zars būs auglīgs. Kas ir šī palikšana? Tas ir akūtais neatliekami atrisināmais, pašreizējais jautājums. “Palieciet manā mīlestībā”. Palikšana pie vīna koka ir tā mīlestība, nevis kādu ārēju apstākļu summa, kāda izdevība. Šeit kristīgā draudze atšķiras no tiem reliģiju dibinātājiem un cilvēku garīgajiem uzziediem, cilvēcisko augļu un panākumu vainagiem, kuri gan dažreiz atzīst Kristus labumu, Viņa labās īpašības, tomēr nav saistīti ar Viņu mīlestībā, bet tā ir tikai tāda kalkulācija, kā cilvēki grib uzcelt savu reliģiozitāti, nemīlot Kristu. Tā ir tikai tāda mīlināšanās ap Viņu. Mums šeit ir runa par to dzīves sakaru, ne tik vien starp zaru, kas ir piesaistīts pie koka, bet arī šī saite, kas vīna koku saista ar dārznieku un zarus ar vīnakoku. Nevis interese, patika vai izvēle, bet dzīvības reālā saite. Visam tam, kas notiek bez Jēzus vai notiek tikai piesaucot Viņa vārdu – visam tam nav nekādas jēgas. Ja, piemēram, mēs ar Kristus reliģiju saprastu tikai tā stingru ievērošanu, kas klājas un kas neklājas morālā nozīmē – tad Kristus būtu tikai segvārds pavisam citādam garam. Šis “palieciet manī” nozīmē: palieciet manā mīlestībā. Nevis mīliet mani, bet esiet ietverti manā mīlestībā. “Kā Tēvs ir mīlējis mani arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā.” Tēvs viņu ir izredzējis – tā ir Tēva mīlestība, un tā nav tikai pasīva, bet viņš dara šo Tēva darbu un padara to.

“Lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs” – ne tikai dažu cilvēcisko vēlējumu piepildījums, bet kas vairāk: prieks, kas ietver mieru, spēku, ..

10.p. “10 Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā”. Jēzus baušļi: kas uz savu brāli dusmo .., kas, sievieti uzlūkojot, to iekāro … Grēkošana. 1.Jņ. vēstule.
26.p. “Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani.” Aizstāvis – Sv. Gars. Trīsvienība.

111.Ps. Varam atrast zināmas norādes uz Sv. Vakarēdienu.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »