Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Ap.d.14.nod.

« atpakaļ

Datums:  1993.g. 27. augusts
Tēma:  Ap.d.14.nod. (Bībeles stunda)
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī - Mežaparkā.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Vajāšanas. Evaņģēlijs un Kristus krusts ir tas, kas runā pretī. Paceļ akmeņus pret baznīcu.

Kalvins – sektu tēvs. Ņemdams savu ideju pamatā Evaņģēliju, viņš ir konstruējis kaut ko pavisam jaunu.

Nevis Luters ir sašķēlis katoļu baznīcu, bet katoļi ir atšķēlušies no patiesās ticības.

Jaunava Marija – katoļiem Dievmāte. Katoļu baznīca jau sevī uzņēmusi daudz no nacionāliem kultiem, viņa uzņems un iestrādās sevī arī hinduismu utt. To viņi dara, lai piesaistītu masas. Sarkanajam imperiālismam bija tas pats – sagrābt visu pasauli – bet pārsprāga. Par to ir gādāts, lai koki neieaugtu debesīs. Tas nav Dieva nodoms, ka visiem jātop savāktiem vienā katoļu baznīcā. Katoļu baznīca nodiktē sevi Dievam priekšā. Viņš necieš tādas lietas. „Jaunavas Marijas” manifestējumi. Pirmais Lurdā. Fatimā. Kas viss netiek darīts cilvēku varaskārei par labu. „Lai neviens jūs neaplaupa ar tukšām cilvēku gudrībām” – apustulis Pāvils.

Brāļu draudzes. Par pamatu bija dogmatiskais luterisms. Tur iespēlēja iekšā Kalvina radikālisms. Noslieces uz sektantisko pusi. Palika kā atmodas kustība. Luterismā ir nevis kaut kā jauna meklēšana, bet atpakaļ pievēršanās pamatam, neatkāpšanās no pamata. Noārdošās kustības – vēršas taisni uz luterismu. Ja tās ir briesmas, nāves kritika, visiem falsificējumiem, sajaukumiem. Luterisms ir tāda viela, kas anihilē šādas lietas.

Kas nav ķīnietis, tas nav cilvēks ... kas nav katolis, tas nav kristietis.

Virzīšanās prom no Trīsvienīgā Dieva.

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »