Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Patiesība jūs darīs brīvus

« atpakaļ

Datums:  1995.g. 12.maijā
Tēma:  Jņ.8:28-36
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Ne rībēja, ne dimdēja,
Kad atnāca Dieva Dēls.

Patiesība jūs darīs brīvus

Kāda liela pašapziņa šeit runā no Pestītāja mutes. Ar kādu uzsvaru Viņš uzsver savu kopību ar Tēvu. Mēs esam arī evaņģēlijos lasījuši, ka tas tik ļoti jūdus sanikno, ka Viņš sevi noliek blakus Dievam, sakot, ka Viņš ir Dieva Dēls. Tā arī 29.p. Jēzus nav filozofs (pat ne pravietis), kas klāsta savus spriedumus par Dievu, vai pravietis, kurš runā par Dieva atklāsmi, kas Viņam ir dota, kā Vecās Derības pravieši, kas saka: tā saka Tas Kungs. Jēzus pats ir piepildītājs. Te runā Dieva sūtītais, Viņa Dēls. Viņam tā runājot, daudzi sāka ticēt. Viņš teica jūdiem: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, jūs atzīsit patiesību un patiesība darīs jūs brīvus”. Jēzus ir ceļš – kāds norādījums par virzienu … Bet kas tas ir: Es esmu patiesība. Pasaules jaunatklājums, ka patiesību ir daudz un katram ir sava patiesība. Tā ir zināma laikmetīguma iezīme. Ko nozīmē visatļautība patiesības jautājumos? Jēzus runā par patiesību, kurai ir kādas skaidras robežas saturs. Ja jūs paliekat manos vārdos, tad jūs iepazīsiet kas ir patiesība. Palikt viņa mācekļiem nozīme pieņemt, ne tikai paklausīties, pieņemt un noraidīt, sašaurināt kritizēt, bet pieņemt to, ko Viņš mums ir teicis, tad mums atklājas lietas viņu patiesajā nesajaucamajā vērtējumā. Viņš runā par cilvēku, grēku, par Dievu, par mūsu attiecībām ar Viņu. Visur Viņš pasaka tā, ka nevar labāk pateikt. Lai gan ir sarakstīti sējumu kalni kaut kur Austrumos viņi nav varējuši šīm lietām pietuvoties. Tik vienkārši neviens to nav varējis pateikt, jo Viņš ir teicis patiesību, un šī Viņa patiesības pieņemšana jūs dara brīvus. Patiesības īpašība ir atbrīvojums – viņa kaut ko atraisa, atbrīvo, ved gaismā. Tāds ļoti primitīvs piemērs – cilvēki, kas cieš kādu iekšēju grūtumu, drūmām baiļu pilnām domām par kādām kaitēm, nomākti, saistīti, līdz viņi iedrošināts darīt to – iet pie ārsta, un pateiks kaut ko tādu, ka būs jāsabrūk. Ārsts pasaka, ka tas nav nekāds nāveklis, bet kāda blakus parādība, kas ir novēršama vai arī jau tiek novērsta. Patiesība atbrīvo. Kad kristīgās draudzes lielie apliecinātāji ir apdraudēti, ka viņi nepakļaujas ārējās varas prasībām piedalīties viņu grēku darbos, tad nāk verdzības spaidi. Pieliek pie smagāka darba … cilvēks to var izturēt. Beidzot ieliek cietumā. Beidzamais drauds: ja nepakļausies – tiks atņemta dzīvība. Tad dzirdēta atbilde: man ir kas vairāk – man paliek mūžīgā dzīvība. Jūdi saka, ka viņi nav vergi. Bet Jēzus: katrs kas dara grēku ir vergs. Cilvēks, kas iesaistīts savos grēciņos un grēkos – juzdams, cik nožēlojama ir šī dzīve. Jēzus atbrīvo no grēka.

Caķejs – cik žēlīgs ir Dievs. Dievs ne tikai piedod, bet arī iedod. Cilvēks ir tik brīvs, ka viņa manta viņu vairs nesaista. Ja Dēls darīs jūs brīvus, tad jūs patiesi būsit brīvi .. Patiesība ir visbriesmīgākā lieta, jo Kristus lietas nosauc īstajos vārdos. Tāpēc vēlēšanās iztikt bez Viņa. Indiešu u.c. dievi – tajās lietās neskatās iekšā. Ir lietas, kuras mēs negribam, ka nāk gaismā.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »