Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Ap.d.2:1-13

« atpakaļ

Datums:  1994.g. 20.maijā
Tēma:  Ap.d.2:1-13 (Bībeles stunda)
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī - Mežaparkā.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Kas ienāk cilvēku vidū? Kā parādība, kā dabas katastrofa? Tomēr kaut kas cits. Kas tas ir, kas vienlaicīgi runā uz visiem daudzajiem cilvēkiem un sajauc to, kas ir bijis?

Ko nozīmē saņemt Svēto Garu? Ko nozīmē būt par lieciniekiem visā pasaulē? Viņi jau bija saņēmuši šo pavēli. Bet kā tas var notikt: iet bez Jēzus un to darīt?

It kā vēja pūsma, kas neplivina matus; uguns, kas nesilda, bet krīt pār cilvēkiem, iespiežas viņos iekšā, dedzina. Būt par lieciniekiem – tas saistās ar degsmi.

Apkārtējais pūlis viļņo apjucis, baiļu pārņemts. Bet apkārtējie smējēji un ar visu neapmierinātie ierauga iemeslu savai seklajai asprātībai – kā tas ir ar viņiem, kad viņi iebauda stipru dzērienu un vairs nevalda pār savu mēli un locekļiem. Ir kaut kas noticis, kas pie cilvēkiem nemēdz notikt. Mākslinieki lieto tādus jēdzienus kā iedvesma, gars. Reizēm, gaidot iedvesmu, viņi ķeras pie saldā vīna, bet pēc tam ir žēl papīra uz kā tas ir uzlikts – tas nav tas pats, kas šeit.

Paņēmieni kā dabūt svēto Garu. Cilvēki lec pakaļ Svētajam Garam – lēkādami, gar zemi krizdami. Pestītājs ir šos spēkus apsaucis – to, ko Viņš dod – tas ir no Dieva. Kur iet pāri viesulis un kaut ko sagāž – tur mēs redzam, kas tas ir. Šeit mēs vienmēr un katru dienu stāvam jautājuma priekšā. Svētā Gara nākšana? Mācekļiem jāpaliek Jeruzālemē gatavībā saņemt Svēto Garu. Viņi saņēma. Šajā pat brīdī viņiem bija dots, kas jādara. Šie nedaudzie cilvēki stāv ļaužu pūļa priekšā. Pēteris paceļ savu balsi, spēks un gudrība nāk no viņa, paceļ un veido klausītāju sirdi un prātu. Te parādās Pestītāja vārdi: Jūs darīsit vēl lielākus darbus nekā šos, ne savā izdomā, bet tajā spēkā, kas jūs vadīs. Mēs nevaram par visu, kas mūsos notiek, sacīt: tas ir Dieva Gara spēkā.

1.Jņ.3:24 „Kas Viņa baušļus tur, tas paliek Viņā un Viņš tanī, bet no tā mēs noskārstam, ka Viņš paliek mūsos, proti, no Gara, ko Viņš mums ir devis.”

Jums ir sacīts: .. , bet es jums saku. Jūdaisma nosacījumu un pieņēmumu graušana ar lielāku autoritāti. Farizeju nopietnā attieksme. Tomēr viņi redz un nevar saprast – kā aizkars aizvilkts priekšā.

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »