Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Ap.d.10.nod.

« atpakaļ

 

Datums:  1993.g. 12. februāris
Tēma:  Ap.d.10.nod. (Bībeles stunda)
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī - Mežaparkā.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Lida – Jafe (tuvu). Aicina Pēteri uz Jafu palīdzēt Tabitai. Dievs neuzlūko nevienu tautu, bet ikvienā tautā Viņam ir tīkams ikviens, kas Viņu bīstas.

 

Parādības. Vienlaicīgi dotas Kornēlijam un Pēterim. Racionāls cilvēks teiktu, ka tā ir pārskatīšanās vai fantāzija. Bet mēs stāvam ārpus racionālā un ierastā.

 

Kornēlijs ir karavīrs. Tātad cilvēks, kas nenododas fantāzijām. Karavīri ir kritiski cilvēki savā disciplīnas dzīvē. Bet viņš ir lūgšanas cilvēks, labdaris. Kāpēc tāda jūdu atbalstīšana? Mūsdienu antisemīti ..? Antīkā pasaule ar viņas reliģijām – ķeizara kultiem, dieviem un dievekļiem. Arī virsnieks no Lk.7. kāpēc brauca uz Jeruzalemi etiopietis – labi situēts cilvēks; arī viņa zemē bija tempļi. Visus viņus piesaista pie jūdaisma viena lieta: Dievs ir viens, un Viņš pats ir sevi atklājis, un Viņš ir neredzams, un Viņam nav neviens tēls darināms. No otras puses viņš ir romiešu virsnieks, dzīves apstākļu dēļ saistīts ar Romas kultiem, turpretim viņa dvēsele ir nojautusi, ka Jūdiem ir kaut kas pārāks kā romiešiem. Kapernaumas virsnieks redz Jēzū vairāk nekā pravieti. Viņš negriežas ne pie kādiem dziedniekiem, viņš meklē Jēzu. Mēs nešaubāmies par to, ka viņš ir redzējis ienākam šo gaiši tērpto tēlu. Un vienlaicīgi Pēterim ir dota parādība „ar dzīvniekiem” – šķīstie un nešķīstie. Dzīvnieki ar šķeltiem nagiem – zaķi, truši ar savām ķepām – nav ēdami. Viņš dzird pavēli: ņem un ēd! Viņam ir riebums pret tādām lietām. Trīskārtīgs uzaicinājums. Pēc tam uzaicinājums iet pie pagāniem – nešķīstiem. Dieva priekšā nav nešķīstu. Arī Jēzus gāja pie viena galda ar muitniekiem un grēciniekiem – nešķīstajiem. Atbilde: ir jāiet, var iet.

 

Kāpēc tu pārkāp vecaju likumus?

Kāpēc jūs pārkāpjat Dieva likumus?


29.jūlijs – Pētera diena un Pāvila diena. Kristīgajā tradīcijā viņas ļoti bieži min kopā. Tomēr viņi ir tik dažādi. Mēs redzam te to vienību, ko bija uzzinājusi jau pirmā kristīgā draudze.

Kas var aizliegt kristīt šos pagānus, kad Dievs ir norādījis. Pirmā pagānu kristīgā draudze Cēzarejā Kornēlija namā.

Romānists nekad nepielaistu tādu vienmuļību, atkārtošanos. Kamdēļ tāda mīdīšanās uz vietas? Mk.9:14...

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »