Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Jņ.11,1-46

« atpakaļ

Datums:  1993.gada 19.novembrī
Tēma:  Jņ.11,1-46 (Bībeles stunda)
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Pārmetums Jēzum no Lācara māsas. Jēzus it kā kavējas – divas dienas – Lācars ir jau nomiris. Cik Jēzus jūtas viens! – arī tuvos cilvēkos. Cik ļoti cilvēkos dominē cilvēku sāpes, šķiršanās – šīs aktualitātes. Jēzus ir pavisam cits nekā mēs – “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība”. Cik ļoti cilvēks nobruņojas pret – “Tavs brālis celsies augšā!” – Jā, jā, es jau zinu – pastarā dienā jau visi piecelsies – bet Pestītājs to tā nav domājis – tā domā cilvēki. Cilvēkiem šie vārdi (11,26 “katrs, kas dzīvo un tic uz mani, nemirs nemūžam!”) pagāja garām. Mēs klausāmies ar izvēli – tikai tos vārdus, kas mums patīk, vai ko saprotam. “Jā, es ticu, ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls …” – arī tā ir atbildība. Vai arī mūsu uzmanība tiem neaiziet garām? Apvērsīsim tās lietas otrādi. Dzīvība, kas garantē nemirstību.

Cilvēks, kas teiktu šādus vārdus? Austrumu brīnumdari – uz augstākas pakāpes? To drīkst sacīt tikai tāds, kam ir pilnvara. Daudzi no jūdiem, kas redzēja, ko viņš darīja – sāka ticēt. Kādā un cik lielā mērā? Daudzi tic no brīnumiem. Negaidītais cilvēku saista, bet arī vairāk neko. Tagad daudz tiek darīts ar, tā saucamo, reanimāciju. Pieredzējumi – sensācija, neparasti. Kaut kas no Jēzus godības un cik viegli cilvēki atkal no tā aiziet prom, cik slīdoša cilvēkiem ir šī redzēšana un ticēšana.

Mēs meklējam to pieturu mūžīgai dzīvībai. Mēs nojaušam, ka aiz nāves ir kāds turpinājums, kas iet caur mūsu tiešo piederību Kristum.

Mēs nezinām, kas ir augšāmcelšanās un dzīvība, arī Lācars par to klusē. Tagad šo mūžīgās dzīvības jautājumu ir pacēluši profānie ārsti, reanimētie. Ir kāds jauns stāvoklis, gaišredzīgs stāvoklis cilvēkam – it kā viņš ir piegājis no ārpuses kādām durvīm, pavēris kādu spraudziņu, bet tālāk nav ticis – jā, nemirstīgā daļa, bet arī tad mūs nelaiž tālāk, jo tie, kas tad vairs neatgriežas – tie arī vairs nestāsta. Pēc četrām dienām taču vajadzētu stāstīt, bet nedrīkst. “Muitas kontrole” – kad pārbauda koferus.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »