Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

2.Tim.3:1-17

« atpakaļ

Datums:  1995.g. 3.novembrī
Tēma:  2.Tim.3:1-17. (Bībeles stunda).
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī - Mežaparkā.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Pretstatība, kas ir tā saucamajai pasaulei, un starpība ar Kristus cilvēku. Kristīgais cilvēks pasaules priekšā – tā nav nekāda poza, kurā viņš pasauli nicina, izsmej, negrib ar to saskarties. Bet šeit apustulis runā par kristīgā cilvēka stāju. Viņš runā uz mācekli, kas ir pietiekami stabils savās ticības lietās: bet tu paliec lietās, ko esi mācījies (katķisms, ticības dzīves pamatojumi) un pārliecinājies un zini, kas tev to ir mācījuši. Ne tikai pašas mācības, bet arī no kā mēs to saņemam. Šeit ir zināmai kvalitātei vieta. Tā starpnieka kvalitāte – un tikai tad ir iespējams to sniegt tālāk. Citādi tā ir tikai pļāpāšana. „.. un pārliecinājies” – pasaulē ir pieņemts, ka nekam nevar ticēt, par ko nav pārliecinājies. Saka, ka jūsu ticības lietas ir pieņēmumi, apgalvojumi. Tām nav pierādījumu. Piemēram, traģisks stāvoklis mūsdienās ar tā saucamajām gara slimībām. Dod pulverīšus, injekcijas miesā, bet viņa miesa jau nav slima. Tomēr ir pārliecināšanās. Cilvēki lieto: nojauta, izjūta, bet ir pārliecināšanās, kas nāk tur, kur apustulis saka: jo tu zini, kas tev to ir mācījuši. Vairāk kā kāda sludināšana ir apliecinājums, ka viņš dzīvo no tā, ko viņš sludina. Ir kādas kvalitātes, ko mēs kā citādi pārliecināmies. Ir cilvēki, kas teikuši, ka kāds eņģelis no debesīm nonācis ... Taču tas var būt mānīgi. Tomēr tāda pārliecināšanās ir. Pārliecināties Svēto Rakstu lasīšanā par to patiesīgumu. Apustulis te atgādina Timotejam: 14.15.p. „kļūt gudram” – ceļā uz savas dvēseles atraisīšanu no grēka, ko iegūst ticībā, kas sakņojas Kristū Jēzū.

Ļoti īsa, koncentrēta kristīgās ticības mācība, bet arī pieredze un pārliecināšanās un līdz ar to arī piepildījums un tālākdevums.

Mācīšana. Te ir vairāk nekā ieinteresēšana, bet gan: „tas tev ir jāizlasa!” Tas ir Dieva vārds, kas uzrunā nevis pierunā.

Te par pestīšanu, te par grēku – panti. Tas nav vajadzīgs.

16.p. Vecā Derība un apustuļa Pāvila vēstules. (šo vēstuli lasiet un dodiet tālāk laodiķiešiem) (efeziešiem). Kāpēc viņš tā saka par sevi? Kur ir tas pierādījums? Ne es vairs dzīvoju, bet Kristus manī. Kristus kalps. Vai tas ir tikai cilvēka padoms? Nē! Dieva iedvesma. Tad bija jau uzrakstīti evaņģēliju fragmenti. 1.vēstule – korintiešiem – cita, kas acīmredzot gājusi bojā. Pravoslāvi saka, ka tas, ko viņu vecie tēvi ir sarakstījuši – tas jau ir pavisam droši. Apustuļu tradīcija? 7. vai 8. gds.? Tie, kas klosterī gavēja, Dievu lūdza – ilgstošas sarunas ar jaunavu Mariju – mānīšanās, vīzijas, halucinācijas. Bramins pēc meditācijām staigā pa citām planētām – redz tēlus. Pēc mācībām skolā, nācis pie alkoholiķiem, narkomāniem (LSD) – cilvēki bez meditācijām redz to pašu, ko es redzēju. Meditācijas – braminiem garīgā spīdzināšana. Agrāk bija opijs – mākslinieki lietoja iedvesmai. Rādās cita pasaule – viņiem liekas, ka tā ir reāla pasaule.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »