Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Jņ.14,23-31

« atpakaļ

Datums:  1993.gada 28.maijā
Tēma:  Jņ.14,23-31 (Bībeles stunda)
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Pentakosts – jau jūdiem šajā laikā bija svētki par godu Bauslības došanai Sinaja kalnā. Mēs šo dienu svinam cita iemesla dēļ – Dievs sūtīja savu Garu, lai mēs spētu pildīt Viņa likumu. Bet tā bauslība nav nekas tāds, kas nāk no sirds. Dievs negrib, lai mēs to darītu gariem zobiem. Dievs izņems mūsu akmens sirdis un ieliks vietā dzīvas sirdis. Burts nokauj, bet Gars dara dzīvu. Vēstule romiešiem: “Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ik vienam, kas tic.”

Jēzus teica: “Kas mani mīl, tas manus vārdus (ton logon) turēs …” Dažkārt cilvēkam ir jautājums: kā atšķirt ticīgu cilvēku no neticīga. Dievbijība. Cilvēka dzīve mainās. Šo pārmaiņas darbu veic Svētais Gars. Arī to var uztvert kā Bauslību – ja to nebūs atdzīvinājis Svētais Gars. Apustuļi bija sapulcējušies šaubās – pēkšņi Svētais Gars nāca pār viņiem, un viņi pēkšņi kļuva priecīgi, un apliecināja Dieva vārdu daudzu cilvēku priekšā – pat svešās mēlēs.

Svētais Gars – aizstāvis? Palīgs? Ko tas nozīmē? Kristīgiem cilvēkiem pretinieku netrūkst, bet viņiem nav jārūpējas, kā atbildēt valdnieka priekšā, jo Svētais Gars to mācīs. Svētais Gars ir palīgs arī mūsu iekšējā cīņā, cīņā pret grēkiem. Kad mums nav miera, tad Svētais Gars mūs aicina ticēt uz Evaņģēliju – piedošanai Dieva priekšā. Svētais Gars jums visu mācīs un atgādinās. Svētā Gara funkcija nav atklāt kādas jaunas lietas. Tas ir kā radusies Jaunā Derība: apustuļus vadīja Svētais Gars, ka viņi to spējuši pierakstīt vārdu vārdā, precīzi.

27.p. Kas tad ir šis pasaules miers? Ļaudis, ja arī to ārēji nesaka, tad vismaz sirdī tic, ka, ja viņi iegūs bagātību vai izveseļosies, tad viņiem būs sirdī miers. Jēzus sola kaut ko citu – to mieru, kas ir augstāks nekā visu cilvēku prāts un saprašana. Rom. – “Viņš var pat teikt laimīgu sevi ciešanās” – šī laime viņam saistās ar to ticību, cerību, kas viņam ir Jēzū Kristū.

23.Ps. “Jebšu es arī staigātu nāves ēnas ielejā, taču ļaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis.” Ja Dievs būs klāt, tad būs arī visas lietas, kas ir vajadzīgas. Dievs pārmaina mūsu sirdis, ka mēs arvien vairāk uzticamies Dievam, mūsu vairs šīs lietas nekalpina. Dievs apsola, ka to, ko Viņš ir iesācis, to Viņš arī pabeigs.

Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas – velns mēģinās aprīt. Tas ir iedrošinājuma vārds.

Arī mums, lai mēs varētu apliecināt šo ticību – ir nepieciešams Svētais Gars. Ticība uz Jēzu Kristu.

Raksturīga ir ļaužu reakcija Vasarsvētku dienā. Tie tak ir piedzērušies!

Papriekšu cilvēki ir jānoliek zem bauslības. Jānis Kristītājs: atgriežaties no grēkiem. Dot Bauslību zināmās devās – lai viņi kaut ko saprastu.

Dabīgā cilvēka meklējumi atduras pret bezcerību, stikla griestiem.

Ebreju 3,7-13. Dieva ceļu vērā neņemšana.


 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »