Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Ap.d.12.nod.

« atpakaļ

Datums:  1993.g. 5. martā
Tēma:  Ap.d.12.nod. (Bībeles stunda)
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī - Mežaparkā.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Kristus draudzes dzīve: „Tā Kunga Vārds auga un izplatījās”.

Vajāšanas, kas bija sākušās Stefana laikā joprojām nav beigušās, tās ir tikai pierimušas. Vajāšanas vērsās pret apustuļiem. Hērodam bija raksturīga iztapšana saviem pavalstniekiem uz citu cilvēku rēķina. Kristiešus izlieto kā palīglīdzekli savas varas stiprināšanai.

Divi Jēkabi: Cebedeja dēls, Jāņa brālis – mazais Jēkabs otrs: iespējams Mateja brālis Alfeja dēls.

Dieva eņģeļu tiešā iejaukšanās cilvēku dzīvē, tiešā klātbūtne. Brīnumi ..? Eņģeļu vēstis – tomēr viņu nav nemaz tik daudz. Kā tas var notikt? Tas var notikt. Tās nav ikdienišķas lietas, un mēs tās nevaram izraisīt, un tomēr zināmā laikā Dievs lieto šo līdzekli. Eņģeļu klātbūtne, kas ārkārtīgās briesmās ir viņus pavadījusi.

Pēteris cietumā mierīgi un paļāvīgi guļ: vai dzīvojam, vai mirstam - Tam Kungam. Kad mēs raustāmies, meklējam paši izeju ... Nav taču nekādas izejas. Laivā vētrā – kāpēc jūs esat tik mazticīgi, šaubīgi? Šeit Pētera stāja jau ir cita – viņš mierīgi guļ. Un atspīd šī gaisma, un viņa priekšā ir vēstnesis. Viņa liekas, ka viņš redz parādību. Viņi iziet cauri sardzēm, vārtiem. Tā notiek. Tai laikā, kamēr Pēteris mierīgi guļ, draudze, sapulcējusies kādā mājā, bez mitēšanās lūdz Dievu par Pēteri. Aizlūgšana ir ļoti liela lieta. Tanī brīdī, kad draudze ir nomodā – aizlūgšanā – Dievs sūta eņģeli pie Pētera. Pestītājs saka: ko jūs 2 vai 3 lūgsiet – tas notiks. Kolektīvā lūgšana. Cik, ļoti savādi! Cilvēki lūdz un, kad kalpone Rode, dzirdot Pētera balsi, skrien atpakaļ ... Tu esi traka. Nešaubieties! Cik jūtīgi svari – aptiekas svarus pat putna spalviņa pārsvārsta – cik ļoti jūtīga ir cilvēka dvēsele. Tagad „nešaubieties” – tiek teikts nevis Pēterim, bet aizlūdzējiem. Ja jūs kaut ko lūgsit un savā sirdī nešaubīsities, tad tas jums arī notiks.

Ne jau viss kristīgajā draudzē notiek ar tādiem brīnumiem. Dziedināšanas – tikai Dieva ziņā – tie bija tikai atsevišķi gadījumi, kas parādīja Dieva spēka ārkārtīgumu. Tie nenotiek nepārtrauktā rindā. Nepārtraukti notiek brīnumi, kas saistīti ar cilvēku pārtapšanu. Pie kristības sakramenta nāk pieauguši cilvēki, kuriem nav bijis nekāda sakara ar kristīgo draudzi. Vaigs ir pārvērties, viņi ir citā skatā.

Mācītājs Vurmbrandts. Kāpēc Dievs nelika atvērties durvīm vai vārtiem, neapturēja rokas, kas viņu spīdzināja.

Beigās vēl Hērods ... Jēkabu nokāvis, Pēterim sagatavojis spriedumu – lai nomierinātu savu tautu. Valdnieku teiciens: „Naids ir ļoti liels spēks. Ja kas var ierosināt naidu, tas valda pār šo pūli”. Islama lielais spēks ir naids – pasludina par saviem ienaidniekiem visus tos, kas nepiekrīt viņu ticībai. Iznīciniet neticīgos. Jūs aizstāvat vienīgo pareizo ticību, un tāpēc jums tas ir atļauts. Tā viņi iekaroja, sākot no Indijas līdz Spānijai, no Balkāniem līdz Ēģiptei. Ja var uzrīdīt savus pavalstniekus, kas viņu ienīst kādam citam, tad viņš ir sevi nodrošinājis.

Bet arī pie Hēroda Dieva spēks parādās. Hērods bija naidā ar Tīras un Sidonas iedzīvotājiem, bet tie meklēja izlīgumu – ar dāvanām, kukuļiem .

Tas arī tiek panākts, un tad viņi viņam uzgavilē, nosaucot viņu par Dievu, ka viņa balss ir Dieva balss. Ļaudis spēlējās ar vārdu. Ir bīstami: Tev nebūs Dieva sava Kunga vārdu nelietīgi valkāt. Tā šis nelietis un briesmonis piedzīvo tur Dieva roku pār sevi. Ar svētumu un lietām, kas pieder Dievam, nedrīkst melot, krāpt un nepatiesam būt. Arhibīskaps Jānis Vanags – Dieva roka ir bijājama, viņa kādus jau ir ķērusi smagi. Nevar, nevar!

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »