Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Ebr.3:1-14

« atpakaļ
Datums:  1994.g. 9.decembris

Tēma:  Ebrejiem.3:1-14. (Bībeles stunda).
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī - Mežaparkā.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Īsta Adventa nodaļa. Vispirms apustulis ir izcēlis šo Kristus ārkārtīgi augsto vienreizīgo stāvokli un uzdevumu Dieva un draudzes priekšā, kas parādīts salīdzinājumā ar Mozu, kur Mozus paliek zem Kristus. Kristus godība ir lielāka. Kristus – kā dēls un nevis tikai kā ieceltais sūtnis Dieva noliktajā vietā un uzdevumā. Mūsu attieksme pāri par šo Mozu, mūsu piederība Kristum. Salīdzināšana ar kārdinājumiem tuksnesī – brīdinājumi, kas teikti kristīgai draudzei – neiekrist šinī kārdinājumā, atkrišanā un kā centrējumu šīm lietām – apustulis vēršas uz iekšējo cilvēku. Vai tas nav bijis tā, kā ar Israēli, kas ārēji vadīts. Svētā Gara atgādinājums, kas atgādina Viņa balsi. Mūžīgais Kristus – es esmu katru dienu pie jums. Sadzirdamā Kristus valoda, ar kādu Viņš mūs uzrunā – pretēji tam, kā tas ir bijis tuksnesī Israēlim. Brīdinājums – ļoti zīmīgs.

12.p. – mūsdienās sacīts. „Neticības ļaunā sirds.” Neticība ir ļaunums, grēks – nav cilvēka uzskats, brīvā doma, patstāvīgā izvēle par kaut ko, bet neticība saistās ar ļaunumu. Tālākā pantā paskaidrots vēl tālāk. Grēks – ļaunums – neticība – šīs lietas saslēdzas kopā. Neticība mūsu laikā pasludināta par cilvēka brīvās gribas izvēli, kādu viņš var izvēlēties. Neticība saslēdzas ar grēku – ar pretniecību Dievam – kad jūs, dzirdēdami Viņa balsi, savu sirdi neaizslēdzat, neatraujaties. Kas tad ir, t.s., neticība mūsu liberālisma, demokrātijas, brīvdomības laikā – mēs to kā vienu iespēju esam legalizējuši. Patiesībā pretimturēšanās dzīvajam Dievam ir saistīta ar atkrišanu no Viņa. Nevar būt ticīgs, nemaz nesaskaroties ar Kristu – tas vienmēr saistās ar nostāšanos pretim – kur cilvēki pamato savu neticību – viņi ir kādas īpatas agresijas pilni – Dieva apsūdzētāji – kritiķi, kas smēluši savas gudrības no ārkārtīgi rupjiem zākājumiem, nepamatotiem, bet runādami pretim dievišķām lietām – tur ir ļoti tuvu robeža grēkam pret Svēto Garu. No vienas puses mēs esam ielikti tādā stāvoklī, kad mēs dzirdam Viņa balsi. Kristus mums atgādina Svēto Garu. Tā vienmēr nostājas mūsu sirds un sirdsapziņas priekšā – vienmēr konkrēti – vienmēr pieņemam Kristus viedokli un vienmēr turamies pretim.

Kristus ar savu balsi un patiesību pasaulē ir tik daudz sevi pasludinājis, ka nevaram Viņam paiet garām. Cilvēku viedokļi ar nolūku pazemināt, aizķert to, kas saistās ar Kristus patiesību. Tas nav gluži vienaldzīgi, ja šie aizskārieni tā pabārstās ļaužu vidū. Mēs esam brīdināti, lai tas neierosina mūsos šo aizliegšanos. Ļauna, neticīga sirds. Neticīgā sirds ir grēka varā – aktīvā grēka stāvoklī – pretniecībā. Jūtīgās sirdsapziņas jautājums – kristīgā draudze ir tik daudz ienesusi to Kristus skaņu, ka normālā stāvoklī cilvēka sirds jau rezonē. „Nad tebja kresta ņet” – tāpēc notiek grēks, kādreiz smags, briesmīgs.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »