Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani
  Datums Bībeles vieta Avots Papildinājumi
1979-06-01 Iesniegts Reliģiju kultu lietu pilnvarotajam A. A. Sacharovam pēc viņa pieprasījuma 1979. gadā No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva pierakstiem. Digitalizēts 2020.g.
Materiāli no iedotā mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Pierakstīts uz lapiņām Mācītājs dievkalpojumā
1988 Mežaparka draudzē. Kasetes 3JS_023b atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.) Pārdomas pie tējas galda Mežaparka draudzē pēc dievkalpojuma 1988. gadā
1992-01-10 Mt.6. Mežaparks No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2022.g.
1992-02-14 Mt.9 Mežaparks No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2022.g.
1993-10-03 Mežaparkā. Kasetes J.Š.0017.2 atšifrējums. "Dieva vārda skaidrotāji - neplāpājiet kā pagāni", Labais Gans un pazudusī avs, pazudušais grasis
1988 Ebr.12. Mežaparkā. No J.Šmita fonotēkas Nr.1. kasetes 0018.1 atšifrējums Baznīca un cilvēciskais materiālisms, politika; teologa būtība, priestera kārta un sievietes; īstā teoloģija;
Ap.d.7. Māc. J. Šmita fonotēka - atšifrējums, kasete 0001.1.
1993-04-02 Mt.21:1-17 Māc. O. Skrodeļa pier
1996-10 Mt.18,15-22 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-01-19 Māc. O. Skrodeļa pieraksti LU TF
1992-10-16 Mt.27:27-45 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-01-21 Lk.5:1-16 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-19 Ap.d.13:1-12 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-04-22 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-04-28 Jņ.5:17-29 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993 Fil.2.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-11 Ap.d.3:22-26 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-11-17 1.Kor. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-05-26 Jņ.14:1-14 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-11-03 2.Tim.3:1-17 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-08-05 Lk.13:1-9 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-02-10 Jņ.7:44-53 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-02-03 Jņ.8:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1996-02-09 Lk.9:49-57 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-04-08 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-03-04 Lk.12:49-53 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-02-17 Lk.13:31-35 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-07 Lk.22:23-30 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-08-19 Mt.12:43-50 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-10 Mt.13:10-17 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-12-15 130.Psalms Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-10 Lk.12:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-09-30 Lk.12:22-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Pļaujas svētki
1994-09-09 Mt.18:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-12-09 Ebr.3:1-14 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-05 Ap.d.12.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-02-12 Ap.d.10.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-09-08 Ap.d.6:7-7:60 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-04-21 Jn.21:15-25 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-05-06 Jn.17:11-19 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-05-20 Ap.d.2:1-13 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-11-27 Ap.d.3.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-04-06 Rom.11.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-23 Rom.9.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-09 Rom.7.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-08-27 Ap.d.14.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-08-06 Ap.d.13.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-11-24 Atkl.21:1-8 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-03-08 Jņ.17:1-5 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-06-16 Mk.10:26-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-07-28 Mk.10:17-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-04-23 Jņ.16:16-23. 1.Pēt.2:11-20 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1996-07-26 Jņ.15,12-21 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Jņ.15,1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus ir patiesais vīna koks
1993-05-28 Jņ.14,23-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Jņ.12,20-33 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-11-19 Jņ.11,1-46 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-10-07 Jņ.11,11-45 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Lācara nāve. Kristus ir augšāmcelšanās un dzīvība.
1993-04-23 Jņ.10:26-38 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-05-19 Jņ.10:1-18 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Līdzība par ganu
1997-03-14 Jņ.8:46-59 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus bija pirms Ābrahāma
1995-05-12 Jņ.8:28-36 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Patiesība jūs darīs brīvus
1994-06-17 Jņ.4:1-34 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-01-13 Jņ.4:1-15. Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus un samariete
1994-10-18 Jņ.4.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-12-17 Jņ.1:1-18 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-08-20 Lk.18:9-14 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-09-10 Lk.17:11-19 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-05-05 Lk.16.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti Bagātnieks un Lācars
1993-06-25 Lk.15:1-10 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-08-25 Lk.14:12-15 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Pazemība un viesmīlība
1992-03-24 Lk.13:18-35 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-09-29 Lk.12:13-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-08-26 Lk.10:38-42 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus pie Martas un Marijas
1995-09 Lk.10:17-22 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Lk.9:57-62 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-09-24 Lk.7:11-17 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-07-02 Lk.6:31-49 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1996-01-00 Lk.5:27-32 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Levija aicināšana
1993-07-09 Lk.5:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1997-10-01 Lk.2:40-52 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-12-10 Lk.1:57-80 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1995-12-08 Lk.1:34-56 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jaunava Marija
1993-12-03 Lk.1:26-56 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jaunava Marija
1994-12-23 Lk.1:26-38 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Pareģojums par Jēzus piedzimšanu
Mk.10:35-45 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-09-02 Mk.10,17-31 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Jēzus sarunājas ar bagāto vīru
1995-02-24 Mk.8:31-38 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Mk.8:17-29 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-10-28 Mk.1:14-15 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Reformācijas diena
1995-03-24 Mt.26:1-16 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-07-03 Mt.24.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
2001-11-24 Mt.24:29-35 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-06-26 Mt.23.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-07-19 Mt.22.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-06-12 Mt.21:28-46 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1996-02-02 Mt.21:18-27 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Vīģes koka nolādēšana. Jēzus dievišķo pilnvaru apšaubīšana
1992-00-00 Mt.21.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-02-17 Mt.16:24-28 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-02-11 Mt.16:21-23 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-04-10 Mt.16.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-05-08 Mt.19.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti Par laulību
1992-05-00 Mt.20.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-05-01 Mt.17 (nobeigums) Mt.18.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-10-29 Mt.10:26-42 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Reformācijas diena
1994-07-29 Mt.13:44-60 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-03-27 Mt.14.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-07-23 Mt.14:14-23; Mk.8:1-10 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1992-03-13 Mt.12.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1991-04-03 Mt.15.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti
Mt.4:1-11 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-07-16 Mt.5:20-26 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1993-10-15 Mt.9:1-8; Mk.2:1-12 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1994-11-25 Māc. O. Skrodeļa pieraksti "Mūsu Tēvs debesīs"
1994-07-01 Mt.9:9-13 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Mateja aicināšana
1994-10-21 Jņ.6:60-71 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Mūžīgās dzīvības vārdi
1994-07-22 Jņ.6:26-48 Māc. O. Skrodeļa pieraksti
1997-00-00 Mt.15:21-28 Māc. O. Skrodeļa pieraksti Kanaāniešu sievas ticība
1992-12 Ap.d.7.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti.
1992-12-11 Ap.d.5.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti.
1992-11-06 Ap.d.1.nod. Māc. O. Skrodeļa pieraksti.
1994-07-15 Lk.7:36-50 Māc. O. Skrodeļa pieraksti. Jēzus farizeja Sīmaņa namā
1994-01-14 Lk.3:19-23. Lk.4:1-42 Māc. O. Skrodeļa pieraksti. Jēzus – ko apbrīno un arī pret ko saceļas un vairās
1994-12-02 Māc. O. Skrodeļa pieraksti. “Mūsu Tēvs debesīs.” turpinājums. Pieminēts māc.D.Bonhefers
1998-09-19 Altāra kārtošana Māc.M.Ziemelis R. Feldmaņa stāstījums seminārā "Altāra kārtošana - teoloģiskie un praktiskie aspekti"; LELB Konsistorijā 19.09.98. Pierakstījis M.Ziemelis.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »