Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievkalpojuma telpas iekārtojums

« atpakaļ

Materiāli no mācītāja Jāņa Šmita iedotā arhīva. Ierakstīti 2019. g. (O. Skrodelis, M. Ziemelis). Valodas redakcija: Madara Bernharda-Ādamsone. Pēc digitalizēšanas materiālus plānots nodot Ilmāram Rubenim.

-------------------------

Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievkalpojuma telpas iekārtojums;

dievkalpojuma noturēšanai nepieciešamais inventārs.

(No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva pierakstiem. Digitalizēts 2020.g.)

ALTĀRIS.

Akmens vai koka veidots, izgreznots paaugstinājums.

Aiz altāra vai pāri altārim mēdz būt altāra glezna, kurā attēlots kāds notikums no Svētajiem Rakstiem.

Altāra glezna (vai gleznas, ja to ir vairākas) parasti ietverta lielākā veidojumā, kas aizņem dažreiz visu sienu aiz altāra un pastāv no mākslinieciski veidotiem kokgriezumiem.

Dažreiz altāra gleznas vietā ir tikai kokgriezumi (tēli).

Uz altāra (tāpat kā uz sētiņas, ja tāda ap altāri ir ierīkota) klāj altāra segas (“paramentus”).

Šīs segas ir dažādās krāsās: baltas, melnas, zaļas, sarkanas, violetas – atkarībā no baznīcas svētku laika un dievkalpojuma rakstura.

Šīs segas (paramentus) ir rotātas izšuvumiem.

Pāri šīm segām altāra virspusi mēdz vēl pārsegt ar baltām segām.

Kad altāris sakārtots dievkalpojumam, uz tā novieto turpmāk minēto.


l. Krucifikss – krusta zīme ar Pestītāja Jēzus Kristus attēlu.

Krucifikss var būt kokā griezts vai metāla (sudraba).


2. Vismaz divi svečturi ar svecēm.

Katrs svečturis var būt paredzēts vienai, trim vai vairāk svecēm.

Parasti izmanto metāla – sudraba – svečturus, dažreiz tie var būt koka vai kristāla.


3. Bībele – Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu grāmata, bieži sudraba kalumiem.


4. Agenda – dievkalpojuma kārtības grāmata.


5. Ja dievkalpojums notiek ar Dievgaldu (Svēto Vakarēdienu), uz altāra novieto arī Dievgalda piederumus (Sakramenta traukus): Svētā Vakarēdiena biķeri vīnam un patēnu (Oblātu, Dievmaizes šķīvīti), kas pārklāti ar īpašu izšūtu sedziņu.

Turklāt uz altāra novieto arī vīna trauku (kannu) un Dievmaizes kārbiņu.

Visi šie Sakramenta (Dievgalda) piederumi mēdz būt no sudraba un iekšpusē zeltīti.


6. Uz altāra var novietot arī vāzes ziediem (stikla, kristāla, porcelāna, māla, metāla).KANCELE.

Tā parasti atrodas apmēram baznīcas telpas vidū un ir paaugstinājums, no kura saka sprediķi.

Kancele mēdz būt no koka.

Tās dažādās daļas – kāpnes, malas, pults – bieži vien ir mākslinieciski darinātas kokgriezumos vai apgleznotas.


SOLI.

Baznīcas telpā novietoti soli dievkalpojuma apmeklētāju sēdēšanai.

Arī soli ir dažreiz rotāti ar kokgriezumiem un gleznojumiem.


LUKTURI.

Baznīcas telpas apgaismošanai un rotāšanai lietoti lukturi vai elektriskās spuldzes.

“Kroņlukturi” (viens vai vairāki) daudzām svecēm vai spuldzēm parasti iekar baznīcas telpas centrā vai vidus ejā.

Mazākie (Bra tipa u. tml.) var būt izvietoti baznīcas telpas dažādās vietās, galvenā kārtā gar sienām.


Bez tam baznīcas telpā var atrasties:

kristījamais trauks (bļoda) – metāla (sudraba) trauks, kurā ielej kristījamo ūdeni, kad notiek kristīšana;

dziesmu grāmatas, ko draudze lieto dievkalpojuma laikā.


Tāpat baznīcas telpā var atrasties priekšmeti, kam gan ir celsmes raksturs, bet kas nav tieši dievkalpojumā nepieciešami, proti, garīga satura gleznas, piemiņas plāksnes.

Katrā baznīcā atrodas arī ziedojuma (upura) trauki (viens vai vairāki), kuros dievkalpojuma apmeklētāji var nolikt savus labprātīgos ziedojumus baznīcas vajadzībām.

Tie var būt metāla vai koka.

Tāpat baznīcas telpās var atrasties dievkalpojumā nepieciešamie garīdznieku (mācītāju) tērpi:

l. Talārs – melns, plats, garš ietērps, ko garīdznieks uzģērbj, noturot dievkalpojumu.

2. Balti krādziņi, kas valkājami pie šī tērpa.

3. Befchens – neliela, no baltas drēbes izšūta divdaļīga kakla saitīte, kas arī lietojama pie talāra.

4. Garīdznieka (prāvesta, mācītāja) krusts – sudraba vai apzeltīts krusts ar ķēdi, ko garīdznieks valkā dievkalpojuma laikā.

ĒRĢELES – mūzikas instruments no daudzām stabulēm, kas sakopotas “reģistros”.

Ērģeles parasti novietotas balkonā, kur tās ar savu izbūvi aizņem lielāku telpu.


(Šis raksts iesniegts Reliģiju kultu lietu pilnvarotajam A. A. Sacharovam pēc viņa pieprasījuma 1979. gadā.)

Ar parakstu R. Feldmanis, Katlakalna ev. lut. draudzes mācītājs.

Divi šī raksta noraksti iesniegti arhibīskapam J. Matulim 1979. gada l. jūnijā. 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »