Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Lk.6:31-49

« atpakaļ

Datums:  1993.g. 2.jūlijā
Tēma:  Lk.6:31-49; (Bībeles stunda)
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī - Mežaparkā.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Asumi … Tas nav atrisinājums. Atrisinājums ir: svētījiet ienaidniekus. Bet kur ir tas līdzsvara moments, kā to pārestību atsvērt?
35b.-36.p. “darait labu un aizdodiet, atmaksu negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela un jūs būsit Visuaugstākā bērni; jo Viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs.”
Cilvēkam ļoti grūts solis – esiet sava Debesu Tēva bērns. Esiet žēlīgi kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Mēs neesam kā kustoņu pēcteči, bet Debesu Tēva bērni. Kur cilvēks piekauts sit pretī – tur viņš tiešām šis zvērs. “Esiet pilnīgi! Esiet žēlīgi!” Dvēseles lielais spēks, no kā tās ceļas? No tā, ka mēs pazīstam Viņu. Padoma devēji, kas paši nezina, kas ir patiesi ceļš. Vai akls aklam var ceļu rādīt? Kā lai tāds top? “Māceklis nav augstāks nekā mācītājs.” Paraugi. Nevis cilvēkiem jāņem labi paraugi … kad mēs paši Viņu iemīlējām. Nepieciešamība ticēt Dievam. Kāpēc ar, tā saukto, ticību nepietiek? Ja tā tai pašā laikā nav mīlestība … Mīlestība uz Jēzu Kristu. Ticība, cerība, mīlestība. Augstākā - mīlestība. Mēs to attiecinām uz cilvēkiem. Ir jau tas arī tā. Taču ja iedomājamies, ka tās attiecināmas arī uz Dievu. Šis teksts rāda dzīves neiespējamību, šis viens, ar kuru mēs spējam, ir Tas, kuru mēs mīlam.

Sauls – es visu spēju ar Viņu, kas mani ir satvēris un kaut es tā Viņu varētu satvert. Viņš ir Viņā. Nevis tikai ar ticību, cerību, paļāvību.

Māceklis nevar kļūt gudrāks nekā kungs, bet ja mēs topam tādi kā Viņš. M.Luters: “Mācies Kristu” – varētu teikt: iemīlē Kristu. Bet tas jau nāk no šī dziļākās mācīšanās.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »