Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Bagātnieks un Lācars

« atpakaļ

Datums:  1992.g. 5.maijs
Tēma:  Lk.16. nod.
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Jēzus uzrunā mācekļus. Tātad šī līdzība par netaisno nama pārvaldnieku attiecas uz mācekļiem. Nesaprotami. Pretrunīgi skaidrojumi arī pie teologiem. Bagātajam kungam pienes ziņas (baumas), kas arī varētu būt patiesas. Rakt man nav spēka – pieradis pie bagātības, slinks. Kad cilvēks ir pieradis, tad pie pārmaiņām uzreiz rodas strupceļš. Ja cilvēks nespēj darīt godīgu darbu, ko tad viņš dara? Iesaista vēl divus parādniekus, lai viņi būtu no viņa atkarīgi. Izdara kaut ko negodīgu – un kungs viņu uzliela –labs biznesmenis? (Viens skaidrojums).

Simts muciņas eļļas – liels daudzums. Šīs mahinācijas neizmaina kunga mantisko stāvokli, un kungs uzteic šo nama pārvaldnieku.

Gaismas bērni – varētu būt farizeji, kas paši sevi iecēluši par gaismas bērniem. Ironija. Tomēr pasaules bērni ir gudrāki.

Bagātnieks un Lācars. Bagātnieks nonāca ellē tikai par to, ka viņš neko nedarīja. Grēks – laba nedarīšana.

13.p. – kalpošana diviem kungiem. Patiesais Dieva vārds un cilvēka atziņa (izpatikšana cilvēkiem arī tad, ja viņi ir mūsu draudzē).

Laulība (18.p.; Mk.10,1-4). Neatrod labvēlību – sākotnēji tā bija nešķīstība, novēršanās no Dieva un sākšana kalpot elkiem. Farizejiem tā tika pārveidota: ir par skaļu, neklausa vīra prātam, …. Atrod skaistāku sievu. Cik tālu tas ir aizgājis no Mozus bauslības.

Lācars (Dievs ir mans palīgs un balsts).
Teofīls (Dieva draugs).
Bagātajam vīram kā raksturojums: labais apģērbs, kārības un līksmības. Lācaram ir fiziskas rētas, taču garīgi viņš ir vesels.

Druskas – maize, kurā bagātie slaucīja savas rokas.
Lācaram tiek parādīta īpaša uzmanība – Ābrahama klēpis.
Pārvaldnieks – mēs visi esam iecelti Dieva pārvaldnieki.
Kārdinājums – redzēt brīnumus. Lai tos redzētu, tad ir jāklausa Mozus un pravieši.

Dariet draugus ar netaisno mamonu, lai šie draugi mūs uzņemtu debesu valstībā ko jūs dodat vismazākajam, to jūs dodat man (Kristus)).

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »