Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Svētais Gars

« atpakaļ

Mācītāja R.Feldmaņa sprediķis 23.04.78. (Ieraksts saņemts no Maijas Meldrājas)

Jņ.16. nod.

Pestītājs runā par šķiršanos. Mācekļi ir noskumuši un to var saprast.Arī mēs pierodam viens pie otra.

Pestītājs dod norādījumus visiem laikiem cauri: „ Es jums sūtīšu Iepriecinājumu...” Varbūt mācekļiem toreiz tas neko sevišķu neizteica. Bet mēs to tagad vēl spēcīgāk sajūtam, ko šis Iepriecinātājs gars nozīmē, ko Pestītājs dod. Viņš domā par Garu, kas pārliecinās un atgādinās. Tas arī ir kristīgās draudzes ticības un dzīves pamats. Neviens nevar Kristu saukt par savu Kungu kā vien caur Svēto Garu. Tikai tad mēs saprotam to un izjūtam. Tas pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un sodu. Svētais Gars ir tāds kā tiesātājs šķēps, kas uzrāda, kas un kur ir grēks. Tas, kas netic, ir jau notiesāts.

Iedomāsimies, ko nozīmē stāvoklis, kad cilvēks nav spējīgs saprast Pestītāju kā savu personīgo Glābēju. Tie novēršas un paiet garām. Kristīgā draudze no tā laika ir apliecinājusi, ka Viņš ir tas, kas sēž pie Tēva labās rokas.

Te ir runa par kādu tiesu, kas ir jau notikusi. Pasaules kungs jeb Tumsas kungs ir jau notiesāts. Ar Pestītāja atnākšanu viņa spēks ir lauzts, vainags noņemts, viņš ir notiesāts. Par Gaismas kungu viņš uzstāties vairs nevar. Ir izjaukti Ļaunā nodomi.

Svētais Gars ir patiesības gars, vadītājs spēks, kas caur praviešiem ir runājis. Mācekļos mēs to skaidri redzam. Pēdējā vakarā Pestītājs, mazgājot saviem mācekļiem kājas, saka, ka to viņi pagaidām vēl nesaprot. Daudz ko viņi saprata pēc Vasarsvētkiem, kad viņiem mēle atraisījās.

Svētais Gars ņem no Manis, saka Jēzus Kristus. Te notiek liels dievišķīgs brīnums,kas turpinās arī šodien. Šī brīnuma dēļ arī mēs esam kopā, šis Gars mūs katru savā laikā ir pārliecinājis.

Mūsu dienās netrūkst cilvēku, kas apgalvo, ka runā Svētā Gara spēkā. Bet klausoties šais vārdos, mūs pārņem baisas, neredzam tur sakara ne ar Pestītāju, ne ar Dieva patiesību. Tie stāsta sapņus, pareģojumus, redzējumus. Bet kas tas ir? – Pasaulē netrūkst garu, neticiet katram garam. Pārbaudiet!. Mēraukla ir šeit: „ Viņš no Manis ņems un jums pasludinās.”

Pretējā gadījumā ir tiesības sacīt: atkāpies, tu, tumsas gars! Šie cilvēki ir jāmēģina izraut no ļauno garu rokām. Mēs piederam citam Garam, kas ņem no Jēzus Kristus, kas Viņa vārdus, skopos, nedaudzos un šo mazumu pārvērš par barību tūkstošiem uz mūžu mūžiem. Mums pietiek ar Viņa vārdiem, nekas vairāk nav vajadzīgs.

Apustuļiem šis Gars ir parādījies un izpaudies. Virziens mums ir dots. Apustuļi mirdz šī Gara spēkā un patiesībā.


Āmen.


 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »