Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Ps.51:3-19

« atpakaļ
 Lejuplādēt sprediķi - Ps.51:3-19 (pdf). 

Ps.51:3-19
7.03.1979.
G.A. Mežaparka draudzē
Pierakstīja Elga Vanaga

Lielajā Lūdzamajā dienā

 

307. Vēl žēlastības vārti stāv vaļā maldīgam.
290. Es savus grēkus sūdzos.
733. Nāku es kā māceklis Jēzus sadraudzībā.
154,6-7. Es dien’ un nakti dziedāšu.

Lekcija: Lk.15:1-10.
Teksts: Dāvida dziesma 51:3-19. 
 

Šo dienu mūsu tautā sauc  - Lielā Lūdzamā diena; bet pirmsākumā, citās tautās, to sauc par grēksūdzes dienu. Šī ir lielas nozīmes, lielas nopietnības, lielu lūgšanu diena. Kas tad ir svarīgākā lūgšana? – Lūgšana ir stāvēšana Dieva priekšā, pievēršanās Viņa vaigam, atvēršanās Viņam, runāšana uz un ar Viņu. Mēs runājam citādi ar mazu bērnu, citādi ar sev līdzīgu, citādi ar vecākiem cilvēkiem, citādi, stāvot augstas valdīšanas priekšā. Stāvot Dieva priekšā pravietis ir kritis pie zemes uz sava vaiga: vai man! Es esmu nesvēts cilvēks. – Mēs stāvam Gaismas priekšā, kas spiežas līdz visiem dziļumiem, Spēka priekšā, kas spēj pacelt vai gremdēt. Apžēlojies par mani, ak Dievs ... Tev vienam es esmu grēkojis. Visa pārējā pasaule atiet nost, mēs stāvam drebēdami. Viss, ko varam lūgt, ir: Apžēlojies par mani. Reiz tas notiks mūžībā: mūsu vārdi un darbi ap mums pulcēsies un Dievs savā taisnumā un svētumā mūs uzlūkos. Lielākā lūgšana ir: Kungs, apžēlojies. Bet mēs stāvam Viņa žēlastības priekšā. Viens ir stāvējis starp Dievu un mums, kas ļauj mums pastāvēt un palikt. Lielais lūgums: nemet mani nost no sava vaiga ... atjauno manī pastāvīgu garu. Radi manī bērna sirdi, kas ir tīra. Dodi pastāvīgu garu, kas nelokas, kas paliek, kas uzticas. Atdod man atkal tavu pestīšanas prieku. Cita prieka patiesībā arī nav. Citi prieki ir kā ziepju burbulis, kas gan zaigo, bet pārplīst kā magones zieds, kas nobirst.

Kristīgais cilvēks ir apžēlotais grēcinieks, jo nav neviena taisna, it neviena. – Šodien ir lielā lūgšanu diena, lielā atzīšanas un sagrauztības diena, pateicības un Dieva žēlastības izlūgšanās diena. Lai izejam šai dienai cauri kā kādiem vārtiem uz kaut ko lielu, pretī karstām liesmām, kas nesadedzina, bet kausē un šķīstī.

Āmen.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »