Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Kristus ev.lut. baznīcas iesvētīšana

« atpakaļ

Datums:  1995.g. 6.janvāris
Tēma:  Kristus ev.lut. baznīcas iesvētīšana
Vieta:   Kristus ev.lut. draudze – Jēkaba kapella.
Avots:  Māc. R. Feldmaņa rokraksts.


Atspīdēšanas svētkos 1995.g.

Mīļā Rīgas Kristus baznīcas draudze,

Ja mēs arī vēl neesam sastapušies personīgi, mēs tomēr, ticībā vienoti, kopš trim gadiem no jūsu mācītāja zinām, kā jūs soli pa solim savu dievnamu lielā darbā esat atkal atjaunojuši.

Aizlūgšanā un domās mēs esam pie šī darba piedalījušies un darīsim to arī turpmāk.

Šai dienā mēs priecājamies līdz ar jums, ka jūs nu varat savu baznīcu iesvētīt, lai arī visi darbi vēl nav galīgi pabeigti. Šī diena – Atspīdēšanas svētku diena – ir sevišķi skaista diena baznīcas iesvētīšanai. Tādēļ mūsu vēlējums jums un visiem, kas šeit Dieva vaiga priekšā sapulcējušies un arī uz priekšu vēl pulcēsies:

Tāpat kā trīs gudrie no Austrumu Zemes, zvaigznes un Dieva Vārda vadīti pie Pasaules Pestītāja silītes, tāpat lai caur Rīgas Kristus baznīcu un tur pasludināto Dieva Vārdu un Viņa izdalītajiem Sakramentiem vēl daudzi ticības ceļā pie Kristus būtu vadīti, šai ticībā stiprināti, pārbaudās un ciešanās spēcināti tā uz mūžīgo dzīvību tiktu vadīti. Uz to lai svētī Trīsvienīgais Dievs šai kalpošanā mācītājus, draudzes priekšstāvjus un visus draudzes locekļus un lai Viņš svētī arī šo dienu.

Neskumstiet, ja vēl palikuši kādi darbi un nepieciešami materiāli baznīcas pilnīgās izbūves pabeigšanai, jo katra dievnama skaistākā rota nav viņas ārējā skaistumā – lai arī tai ir jābūt Dieva pagodināšanai, - bet gan draudze, kas mīlestībā un uzticībā Vārdam un Sakramentam apmeklē dievkalpojumus, lai saņemtu Dieva žēlastību un svētību, lai Viņu piesauktu un pielūgtu. Tā tad arī ir labākā pateicība par Dieva brīnumu, ka jums tika dāvāta šī celtne un ka jūs varējāt to iekārtot patreizējā stāvoklī.

Mēs sveicinām Jūs ticībā vienoti un ceram, ka mums reiz Kristus baznīcu un viņas draudzi būs novēlēts redzēt un iepazīt.

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »