Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

"Nāciet jūs svētie", (Sens baznīcas dziedājums, tulkotājs R. Feldmanis.)

Savā meldijā.
1. Nāciet jūs svētie, nāciet īstā ticībā,
Saņemiet, svētīgie, Kristus miesu, asinis.

2. Dārgi tā atpirkti, grēku, nāvi salaužot,
Slavēsim priecīgi Viņu allaž pieminot.

3. Dzīvības sācējs mirdams tapa mūsu Kungs,
Dvēseles glābējs, Debess maizi sniedz Viņš mums.

4. Pie krusta ciešanās savas asins izlējis,
Priesteris mūžīgais mūs pie Dieva taisnojis.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »