Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Mācītāja R. Feldmaņa lūgšana 1992.gada 26. janvārī

Materiāls no Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2020. gadā (O. Skrodelis, M. Ziemelis). Valodas redakcija: Anita Freiberga . Pēc digitalizēšanas nodots Ilmāram Rubenim.

Mācītāja R. Feldmaņa lūgšana 1992.gada 26. janvārī

Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus tā saka: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas uz mani tic, tas dzīvos jebšu mirs, un kas dzīvo un tic uz mani, tad tas nemirs nemūžam.“ (Jņ.11:25)

Āmen

Lūgšana

Kungs Jēzu Kristu, Tu augšāmcelšanās un dzīvība. Uz Tevi mēs paceļam savas sirdis ar savu skatu. Tu redzi pats, ka mums to vajag jau šeit, lai mēs nomirstam savam miesīgam cilvēkam un prātam, kad mēs Tavā priekšā atjaunojamies, kā jaunais radījums mūžīgai dzīvībai. Mēs lūdzam Tevi, sauc mūs ārā no nāves paēnas un, tas ir, no grēka, no ļauna spēka un varas tumsas, kas apskauj mūs no visām pusēm. Atspīdi mūs tavā žēlastībā un vadi mūs kā pasaules gaišums pa taisnības ceļu mūžības gājumā. Mēs lūdzam Tevi, liec Tavai svētajai patiesībai sasniegt visus cilvēkus, lai viņa sasniedz tos, kas staigā Tavu ceļu, un stiprina tos, kas ir Tavas draudzes galvas. Lai Tavas gaismas patiesība sasniedz tos, kas ir no viņas novērsušies un kas ir nogājuši pretniecībā un ļaunumā. Liec viņiem ieraudzīt Tavu žēlastību un pavērs viņu domas, prātu un dzīvi Tev pretim. Mēs lūdzam Tevi, lai Tava žēlastība, Tava gaisma, Tava patiesība sasniedz tos, kas izslāpuši un izsalkuši pēc patiesības, ko tie nekad nav pazinuši, kas ilgojas pēc Tevi, Tevi nezinādami. Piemini tos ar Tavu žēlastību. Dod spēku Tavai kristīgajai draudzei būt apliecinātājai un vadītājai, kurai cauri mirdzētu Tava gaisma, kuras mute runātu Tavu patiesību, kura staigātu Tavus taisnos ceļus, kuras rokas stieptos pretī tiem, kas meklē palīdzību, kas grib vai kas izsalkuši un kas nespēcīgi.

Mēs Tevi lūdzam par mūsu mīļo tautu, par mūsu mīļo dzimteni, apžēlojies par viņiem. Uzlūko tos tumsas spēkus, kas meklē, uzbrūk no visām pusēm, kas meklē maitāt, postīt garīgo cilvēku, piedāvājot māņus, aplamības, tiešas, velnišķīgas nomaldības. Apsauc visus tumsas spēkus, liec mūsu tautā atkal atmirdzēt priekā, ar kādu viņa saņēma Tavu evaņģēliju agrāk. Un liec viņai atkal piecelties un stiprai būt, un drošai ticībā, paļāvībā un mīlestībā uz Tevi. Svētī visus tos, kas grūtumā, ciešanās, pacietībā, bēdās, pārbaudēs, izmisumā, šaubās un neziņā, nespēkā, vecumā, sāpēs, slimībā, nāves paēnā.

Un kad vienmēr Dievs dodi mums žēlastību, ka mēs drīkstam ieiet tur, kur tiek sacīta slava un pateicība mūžīgi. Paklausi mūs un aizstāvi mūs pie Tēva mūsu lūgšanā, kā Tu mums to esi solījis. Kungs Jēzu Krist, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies. Kungs Jēzu Krist, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies.

Āmen.

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »