Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Lūgšanas Valsts svētkos

11.novembra rītā 1993.
Ps.84:12
Jo saule un vairogs ir Tas Kungs

Visusvētais, Mūžīgais Dievs. Šai piemināmās likteņdienas rītā, kad Tava roka atvairīja iznīcības draudus no mūsu mīļās Dzimtenes,
‌Mēs Tevi lūdzam:
‌lai Pasaules Patiesais Gaišums Jēzus Kristus kā saule mūs allaž apgaismotu un Tavas taisnības spēcīgais vairogs sargātu un atvairītu visu ļaunu no mūsu Dzimtenes un no ikviena no mums.
‌Āmen.


18.novembra rītā – 1993.
‌Ps.89:16
‌Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt, tā staigā Tava vaiga gaismā, Kungs!

Tev gavilējam, Tev pateicam Visuvarenais Dievs, kas savā žēlastībā esi licis uzaust brīvības saulei pār mūsu mīļo Dzimteni un lūdzam, dari, ka mēs tāpat, kā šodien, ikkatru jauno dienu saņemam uzgavilēdami Tev pateicībā un ar prieku dodamies savā gājumā.
‌Āmen


18.novembra varkarā – 1993.
‌Ps.91:1.2.5.
‌Kas sēž Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas saka uz to Kungu: mans patvērums un mana pils, mans Dievs uz ko es paļaujos – Tu nebīsies nakts briesmu, nedz bultu, kas dienā skraida.

Tavā patvērumā mēs dodamies, ak Kungs, un lūdzam: pasargi nakts tumsā un briesmās no visa ļaunuma un posta mūsu mīļo Dzimteni un mūs pašus un liec mums saņemt jauno rītu ar jaunu prieku un spēku. To lūdzam Jēzus Kristus dēļ.
‌Āmen.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »