Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Dažādas fotogrāfijas | Mežaparka draudzes foto | Katlakalna draudzes foto | Kristus draudzes foto | Olaines draudzes foto | PRFF foto

Mežaparka draudzes foto albums

 

Mežaparka  baznīca
Mežaparka baznīca
Mezaparka baznīcas altāris
Mezaparka baznīcas altārĪ
Mežaparka baznīcas kancelē
Mežaparka baznīcas kancelē
Mežaparka baznīcas kancele
Prof. R.Feldmaņa rakstīts teksts uz fotogrāfijas par GA Mežaparka baznīcas altāra iesvētīšanu:Prāvests Ozoliņš saka uzrunu pirms altāra iesvētīšanas. Tikai pēc iesvētīšanas altāris tika „ietērpts”: altārsegu, krucifiksu, degošas sveces, Bībeli, ziedus, sakramenta piederumus pēc kārtas uzlika uz altāra kādas solodziesmas laikā. Tikai tad draudze dziedāja pirmo dziesmu un sākās dievkalpojums.No kresās: draudzes priekšniece Bukava, Velta Volšteine (darbin), Lapiņa kungs, tad 2 nezināmi, un Voldemārs (ar Bībeli) – draudzes darbinieks. Priekšā stāv Elga Vanaga (acīmredzot pie ērģelēm ir Antons Zuja)
Saņemts no M.Meldrājas
Saņemts no M.Meldrājas: māc. E.Mesters, arhibīskaps J.Matulis,māc. V.Ozoliņš un māc.R.Feldmanis .
Mežaparka baznīcā Arhibīskaps Matulis, māc.Mesters,māc.V.Ozoliņš un māc. R. Feldmanisers (70tie gadi) (Foto: LAB)
Mežaparka baznīcā centrā arhibīskaps Matulis, no kreisās:māc. Ē. Mesters, māc. Ozoliņš un māc. R.Feldmanis (70- tie gadi) (L.A.B.)
Mežaparka baznīcā: arhibīskaps J.Matulis, māc.Ē.Mesters, māc. V.Ozoliņš un māc. R. Feldmanis (70tie gadi) (Foto:LAB)
Saņemts no M.Meldrājas: arhibīskaps J. Matulis, māc.Ē.Mesters draudzes pr-ce M.Bukava un māc. R.Feldmanis
Mežaparka baznīcā: arhibīskaps J.Matulis, māc.Ē.Mesters, māc. V.Ozoliņš un māc. R.Feldmanis, (70tie gadi) (L.A.B.)
Iesvētības Mežaparka baznīcā (Foto: LAB)
RF (Foto:LAB)
Mežaparkā ar Vanaga kundzi (Foto: LAB)
Kristības - iesvētības Mežaparka baznīcā 26.12.1993.g.(Foto: LAB)
Mežaparkā ar pr. Zālīti. (Foto:LAB)
 Ivetas un māc.Gunta KalmeslLaulības Mežaparka baznīcā 4.11.88.g. (Foto:LAB)
Sv.Kristības Mežaparka b. (Foto:LAB)
 Pie lielā akmens akmens  Mežaparka baznīcas dārzā (Foto:LAB)
Akmens pie Mežaparka baznīcas 6.7.1997.g. (Foto:LAB)
 pie lielā akmens  Mežaparka baznīcas dārzā (Foto:LAB)
Mežaparkā (Foto:LAB) Pa labi - Uģia Sildegs
Mežaparkā (Foto:LAB)
Mežaparkā (Foto:LAB)
Ar māc.J.Šmitu
No kreisās:Anna Biruma, Georgs Rubenis, Jānis Vanags ar k-dzi un bērniem,māc.R.F, Z. Sproģis ar k-dzi (Foto:LAB)
Māc. R.F. apspriežas ar draudzes loc.Voldemāru
Mežaparka baznīcas remonta laikā
Altāra pārbūves darbus apspriežot
remonts Mežaparka baznīcā
Talka Mežaparkā 1979.g. Māc.R.Feldmanis. Priekš,pl. M.Meldrāja,aimugurē dr. loc.Voldemārs
3.07.1983.g. RF ar igauņu mūzikas ansambļa dalībnieku
Māc. blakus Ģ.Lukau k-dze.
Kreisā pusē M/ac. RF sarunājas ar Ģ.Lukau, centrā pie durvīm E. Švalbe
 14.11.1979.g. Kreisā pusē Ģ Lukau k-dze, pa labi stāv draudzes priekšniece M.Bukava
22.09.1985.g.  LELB Kalendārs 1986.gadam. Lietuvas ev.lut. Baznīcas bīskaps Jonas Kalvanas starp viņa vadītā dievkalpojuma dalībniekiem pie Mežaparka Gustava Ādolfa baznīcas 1985.g. 22.septembrī
22.09.1985.g. Vidū māc.Viesturs Pirro,Lietuvas ev..-lut.Baznīcas bīskaps Jonass Kalvanas unV. Pirro māmiņa E.Pirro
22.09.1985.g. Pēc māc.Lietuvas ev.-lut. Baznīcas bīskapa Jonass Kalvanas vadītā dievkalpojuma
22.09.1985.g. Pēc māc. Lietuvas ev.-lut. Baznīcas Bīskapa Jonas Kalvanas vadītā dievkalpojuma.
Kristības  Mežaparkā. (L.A.B.)
Kristības  Mežaparkā. (L.A.B.) Dr.Zalcmaņa( no RF pa kreisi) jaunākā dēla kristības
Kristības  Mežaparkā. (L.A.B.)
RF
Kristības  Mežaparkā. (L.A.B.)
1969.g. oktobrī   Bēres māc. Romanam Vanagam. Izvadīšana no Mežaparka baznīcas
Mežaparks. Izvadīšna 16.06.1979.g.
Altārī.Vidū arhibīskaps J.Matulis
'Baznīcas altārī. Vidū arhibīskaps J.Matulis
Uz ceļiem mācītājs Romāns Vanags
Arhibīskaps Jānis Matulis svētī māc. Romānu Vanagu
File0001.jpg Pa kreisi Ģ. Lukau k-dze
File0006.jpg Pēc pēdējā dievkalpojuma Mežaparkā
File0007.jpg Pēc pēdējā dievkalpojuma Mežaparkā.Aizmugurē māc. J.Šmits
File0012.jpg
No kreisās: Māc.J.Šmits, māc.R.Feldmanis, ērģelniece E.Vanaga, draudzes priekšnieks Dzintars Antonovičs, E.Pirro kundze
File0019.jpg Sv.Vakarēdiens Mežaparka draudzē
Saņemts no M.Meldrājas: Annas Birumas altāra kārtojums
Saņemts no M.Meldrājas: Annas Birumas altāra kātojums
Saņemts no M.Meldrājas: Annas Birumas altāra kārtojums
Saņemts no M.Meldrājas : Annas Birumas altāra kārtojums
Saņemts no M.Meldrājas: Annas Birumas altāra kārtojums
Saņemts no M.Meldrājas: Mežaparka baznīcas altāris un kancele A.Birumas kārtojumā
Saņemts no M.Meldrājas: Annas Birumas altāra kārtojums
Saņemts no M.Meldrājas: Annas Birumas altāra kārtojums
Mežaparka baznīcas altāris
Mežaparka baznīcas altāris
Foto:A.Biruma
A.Birumas altāra kārtojums un foto
A.Birumas altāra kārtojums un foto
A.Birumas altāra kārtojums un foto
A.Birumas altāra kārtojums un foto
A.Birumas altāra kārtojums un foto
A.Birumas altāra kārtojums un foto
A.Birumas altāra kārtojums un foto
A.Birumas altāra kārtojums un foto
A.Birumas altāra kārtojums un foto
A.Birumas altāra kārtojums un foto
Foto:A.Biruma
Foto:A.Biruma
Foto:A.Biruma
Foto:A.Biruma: RF kopā ar māc Agri Sutru
Foto:A.Biruma : RF kopā ar māc. Agri Sutru
Foto:A.Biruma Pa kreisi Ainārs Zvaigzne
RF ar Uģi Sildegu. Foto:A.Biruma
Foto:A.Biruma. RF kpā igauņu ansambli
Foto:A.Biruma
Foto:A.Biruma
Foto:A.Biruma
Untitled-1.jpg
Untitled-2.jpg
b12.jpg
Prof.R.Feldmaņa pē•dē•jais dievkalpojums G.A. draudzē Mežaparkā
Maija Meldrāja, Elfrīda Švalbe, Otīlija Bobkovica (1.Mežaparka draudzes priekšniece, piedalījusies draudzes dibināšanā) 1970tie gadi
Maija Meldrāja, Elfrīda Švalbe (1970tie gadi)
img522.jpg
Bloki jaunajam altārim
Bloki jaunajam altārim
img011.jpg
img012.jpg
img013.jpg
Bloki jaunajam altārim
Bloki jaunajam altārim
Bloki jaunajam altārim
 
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »