Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Dažādas fotogrāfijas | Mežaparka draudzes foto | Katlakalna draudzes foto | Kristus draudzes foto | Olaines draudzes foto | PRFF foto

Dažādas fotogrāfijas par R.Feldmani

RF
RF
RF
RF
RF
RF
Vecrīgas dzīvoklī. 1985.g. (Foto:H.B.)
Vecrīgas dzīvoklis. 1985.g. (Foto: H.B.)
1979.g. 14.janv. R.Feldmanis
16.06.1978.g. (Foto:LAB)
16.06.1978.g. (Foto:LAB)
RF
RF
RF. 1986.g. vasara (Foto no: L.A.B.)
RF. 1986.g. vasara (Foto no: L.A.B.)
RF
RF
Kaktusu kolekcija mežaparka dzīvoklī
1938.g. decembris Tambarama
Indija
Indija
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
K-puri skolā (Indija)
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
(Nandi vērsis) Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Indija
Paskaidrojums pie iepriekšējās fotogrāfijas
Ekskursijā uz Travankoru (Indija)
Indija
Pie dāņu misionāriem
Pie dāņu misionāriem
Indija
Indija
Indija
Indija
Indija
Indija
Indija
Indija
Pr.Jaunskalže un māc. Dr. Theol Kamergrauzis 6.04.1994.g. (Foto no: L.A.B.)
9.12.1994.g. Pie R.Feldmaņa mājās (Foto no: LAB)
14.01.1974.g. (Foto no: LAB)
17.04.1993.g. (Foto no LAB)
1973.g. Vecrīgā vasarā (Foto no LAB)
Tiekoties ar Linkoping kundzi; 1990.g. (Foto no LAB)
Ar draudzi un māc. Īvānu
1946.g.
1975.g. vasara (Foto no LAB)
RF
RF
Ar mācītājiem I.Plūmi un A.Biti (Foto: LAB)
Ar māc. A.Biti
Pie neredzīgo pansionāta Juglā
 R.Feldmanis un Velta Volšteine (Mežaparka draudze)
Ar Osama kundzi
Ar Osama kundzi
Delegācija
Kristīgā studentu biedrība- eglīte 14.12.1933.g.
1975.g. vasara, vidū Alīda Lagzdiņa
RF
RF
RF
Kristīgā studentu biedrība.(Biķeru baznīcā)
Kr.st.b. Atvadoties - Kandavas dr.mācītājs Rihards Zariņš 2 no kriesās.(foto V.K.)
Kr.st.b. Ekskursija Abavas ielejā. Māc Feldmanis 2 no labās. (V.K.)
Kr.st.b. Uz mācītājmājas balkona. (V.K.)
Kr.st.b. Uz mācītājmājas kāpnēm. Vidū prof. Kundziņš. Priekšplānā pa labi māc. Feldmanis (V.K.)
Kr.st.b. Māc Feldmanis 1 pa labi. Pie draudzes mājas. (V.K.)
Kr.st.b. Atvadās Prof Kundziņš. Pa kreisi māc. Feldmanis. (V.K.)
Kristīgā studentu biedrība (V.K.)
1.05.70.g. Brocēni
1.05.70.g. Brocēni
1.05.70.g. Brocēni
Trikātā
24.07.1955.g. Zaļupmuiža
10.09.1983. g. Biskaps Tervits
17.04.1993.g.
_049.JPG RF un alīda Lagzdiņa (Gaidas Jenzes māte)
Ar ērģelnieku Ribu un dr. priekšnieku Kanderi
RF
RF
Rf
RF
RF
1960.g. kāzās
27.06.1984.g. Chulupa no Austrijas miera veicināšanas biedrības
27.06.1984.g. ar rakstnieku A. Vējānu
Slokā 11.09.1974.
Slokas baznīcā 6.04.1975.g.
3.07.1986.g. bēres
3.07.1986.g. bēres
RF
Daugavpilī 1944.g.
RF
Doma baznīcas kapitulzālē referāts par Meinardu 1996.g. augustā
RF
Kristīgās studentu biedrības vasaras konference Koknesē 21.07.1935.g. JPG
RF
1995.g. Ekskursijā Vecpiebalgā
Ekskursijā Tērvetes pilskalnā 1984.g.
Izbaraukums no  'Saulstaru' sanatorijas uz Pērses ūdenskritumu 1961.g. rudenī
Izbaraukums no  'Saulstaru' sanatorijas uz Pērses ūdenskritumu 1961.g. rudenī
Kr.st.b. Ekskursija Abavas ielejā. Māc Feldmanis 2 no labās. (V.K.)
feld_084.JPG
Kristīgā studentu biedrība- eglīte 14.12.1933.g.
Kristīgās studentu biedrības vasaras konference Koknesē 21.07.1935.g.
RF
V.Sv.Ģertrūdes b. 15.01.1984.g. Japāņu delegācija
Saldus. Sv.Gregora skolas izlaidums 11.05.1996.g. Ar māc. J.Uļģa ģimeni.
Sv. Trīsvienības baznīcā 24.09.1986.g.
Pēc teoloģijas kursu dievkalpojuma 31.01.1967.g.
Vec.Ģertrūdes baznīcā 13.09.1972.g. Borgas bīskaps
V.Sv.Ģertrūdes b. 15.01.1984.g. Japāņu delegācija
Vec.Ģertrūdes baznīcā 13.09.1972.g. Borgas bīskaps
Ar prāvestu U. Brūkleni
RF
Pie R.Feldmaņa Mežaparka dzīvoklī
Pie R.Feldmaņa Mežaparka dzīvoklī
Pie R.Feldmaņa Mežaparka dzīvoklī
Pirmais no kreisās - Artūrs Krauklis, Pēteris Nesaule un Roberts Feldmanis (viņu studiju laikā)
 Kristus draudzes baznīcas atjaunošanas darbi. Kreisajā pusē Gundars Bērziņš.
Mežaparka dzīvoklī 1990-to gadu sākumā
R.Feldmanis un g.semināra students
R.Feldmanis un g.semināra students
R.Feldmanis un g.semināra students
Kristus draudzes baznīca
Kristus draudzes baznīca
File0004.jpg
File0005.jpg
File0008.jpg Doma Baznīcā. Kreisajā pusē māc. Jānis Liepiņš
Pec dievkalpojuma Mežaparka baznīcā. Kreisajā pusē draudzes priekšn. M.Bukava, trešā - Ģ. Lukau
Foto: Sv.Rīts
Foto: Sv.Rīts
Foto: Sv.Rīts
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja konsistorijā
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja konsistorijā
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja konsistorijā
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja konsistorijā
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja konsistorijā
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja konsistorijā. No kreisās:arhib.J.Vanags, LA rektors R.Slenzcka, noliecies māc. G.Kalme
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja Kristus draudzē
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja Kristus draudzē
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja Kristus draudzē
Sv.R. Foto: 2000 vasara
Sv.R. Foto: pie Katlakalna baznīcas
Sv.R. Foto: Kristus draudzes altārī
Sv.R. Foto: Māc Konference 26.11.99. Tikšanās ar OVI KONRADU HANSESU no Norvēģijas
Sv.R. Foto: Neredzīgo draudzē
Sv.R. Foto: pēdējais dievkalpojums Mežaparkā
Sv.R. Foto: pie Katlakalna baznīcas
Sv.R. Foto: pie Katlakalna baznīcas
Sv.R. Foto: pie Katlakalna baznīcas
Sv.R. Foto: pie Katlakalna baznīcas durvīm
Sv.R. Foto
Sv.R. Foto: 90 gadu jubileja Kristus draudzē
Sv.R. Foto: RF UN māc. Guntis Kalme 2000
RF_FOTO-1222073241.jpg
Sv.R. Foto
Sv.R. Foto
RF1995l.jpg
Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 7.lpp.
Svētdienas rīts. – 1990. – 9. septembris – Nr.16 (1056). – 1.lpp.
Svētdienas Rīts. - 1996. - 28.janvāris - Nr.2/3(1228/9). - 6.lpp.
Procesijā uz Augšāmcelšanās draudzes dievnamu (no kreisās) arhibīskaps Jānis Vanags, mācītājs Māris Sants, prāvests Jānis Ginters un mācītājs Roberts Feldmanis. Jāņa Sarkaņa foto
Bībeles stunda profesora Roberta Feldmaņa Mežaparka dzīvoklī
Feb.17,1999 Interview with Rev.Robert Feldmanis, who as LELC Foreign Mission Secretary visited India in 1938.1939..jpg
Feb.17,1999 Rev. Robert Feldmanis.jpg
img316c.jpg
img316c2.jpg Izejot no mājas Mežaparkā.
img317a.jpg
img318a.jpg
img318b.jpg
img319a.jpg
img320a.jpg
CNV000001.jpg RF mammīte Jete (Henriete) Feldmane ar runci Bukumu Jelgavā RF pers. arhīvs
CNV000003.jpg RF mammīte un runcis Bukums Jelgavā. RF pers. arhīvs
CNV000004.jpg Labajā pusē RF kursabiedrs Pēteris Nesaule No RF pers. arhīva
CNV000005.jpg Pa labi RF kursabiedrs Pēteris Nesaule. No RF pers. arhīva
CNV000007.jpg Iespējams RF brālis Edvīns Feldmanis. No RF pers. arhīva
CNV000008.jpg Vidū māc.RF ar runci Bukumu
Studentu apliecība
Studentu apliecība
Vilciena biļete
Vilciena biļete
Ar māti un brāli
Ar māti
Ar māti
vai tas butu prof..jpg
RF_.jpg
RF_1.jpg
RF_2.jpg
Jēzus draudze
Jēzus draudze
Jēzus draudze
Jēzus draudze
Jēzus draudzē
Jēzus draudzē
Jēzus draudzē
b1.jpg
b2.jpg
b3.jpg
b4.jpg
b5.jpg
b8.jpg
b9.jpg
Profesors Gregorskolas atklāšanā Saldū
Profesors un arhibīskaps E.E.Rozītis
Virsm‚ācītā‚js Feldmanis un Prāvests K.Irbe Sv.Trīsvienības baznīcā, Rīgā 1957.g.22. septembrī
kur, kad - nav zinams 14_0001.jpg
kur, kad - nav zinams 14.jpg
kur, kad - nav zinams 16.jpg
kur, kad - nav zinams 17.jpg
kur, kad - nav zinams 18.jpg
kur, kad - nav zinams 19.jpg
kur, kad - nav zinams 20.jpg
kur, kad - nav zinams 21.jpg
kur, kad - nav zinams 22.jpg
kur, kad - nav zinams 23.jpg
kur, kad - nav zinams 24.jpg
kur, kad - nav zinams 25.jpg
kur, kad - nav zinams 26.jpg
kur, kad - nav zinams 27.jpg
kur, kad - nav zinams 28.jpg
kur, kad - nav zinams 29.jpg
kur, kad - nav zinams 30.jpg
kur, kad - nav zinams 31.jpg
kur, kad - nav zinams 32.jpg
kur, kad - nav zinams 33.jpg
kur, kad - nav zinams 34.jpg
kur, kad - nav zinams 35.jpg
kur, kad - nav zinams 36.jpg
kur, kad - nav zinams 37.jpg
kur, kad - nav zinams 38.jpg
kur, kad - nav zinams 39.jpg
kur, kad - nav zinams 40.jpg
kur, kad - nav zinams 41.jpg
kur, kad - nav zinams 42.jpg
kur, kad - nav zinams 43.jpg
kur, kad - nav zinams 44.jpg
kur, kad - nav zinams 45.jpg
kur, kad - nav zinams 46.jpg
kur, kad - nav zinams 47.jpg
kur, kad - nav zinams 48.jpg
kur, kad - nav zinams 49.jpg
kur, kad - nav zinams 50.jpg
kur, kad - nav zinams 51.jpg
kur, kad - nav zinams 52.jpg
kur, kad - nav zinams 53.jpg
kur, kad - nav zinams 54.jpg
kur, kad - nav zinams 55.jpg
kur, kad - nav zinams 56.jpg
kur, kad - nav zinams 57.jpg
kur, kad - nav zinams 58.jpg
kur, kad - nav zinams 59.jpg
kur, kad - nav zinams 61.jpg
kur, kad - nav zinams 62.jpg
I.Zeberiņa 82. dz diena, Ārnizos, 1964.g. aug vai sep
I.Zeberiņa 82. dz diena, Ārnizos, 1964.g. aug vai sep
I.Zeberiņa 82. dz diena, Ārnizos, 1964.g. aug vai sep
I.Zeberiņa 82. dz diena, Ārnizos, 1964.g. aug vai sep
I.Zeberiņa 82. dz diena, Ārnizos, 1964.g. aug vai sep
I.Zeberiņa 82. dz diena, Ārnizos, 1964.g. aug vai sep
Misija
Misija
Mājas altāris
img508.jpg
Rīgas Sv. Pētera baznīcas atjaunošana
Rīgas Sv. Pētera baznīcas atjaunošana
Rīgas Sv. Pētera baznīcas atjaunošana
Rīgas Sv. Pētera baznīcas atjaunošana
Rīgas Sv. Pētera baznīcas atjaunošana
Rīgas Sv. Pētera baznīcas atjaunošana
Pie nodegušās Sv. Pētera baznīcas
Rīgas Sv. Pētera baznīcas atjaunošana
Kaktusi uz palodzes Sarkanās gvardes ielā (R. Feldmaņa dzīvoklis)
Rīgas Sv. Pētera baznīcas atjaunošana
   
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
aplūkot atsauksmes (0)

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »