Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Aktualitātes | Kas ir R.Feldmanis | Grāmatas | Feldmaņa fonds | Ziedojumi | Saites

Ziemelis M. Piemiņas pasākums Katlakalna baznīcā // Svētdienas Rīts. – 2005.g. augusts. “Par svētajiem, kas tagad mierā dus, Kas apliecinot nesa upurus,
Kungs Jēzu Tevi mūžam slavēt būs: Allelūja, allelūja!” (Dz.g.570.1.)

Ar Dieva svētību 4.augustā Katlakalna baznīcā atzīmējām profesora Roberta Feldmaņa (4.08.1910-28.05.2004) 95. dzimšanas dienu.

Šogad piemiņas pasākums bija labāk apmeklēts nekā iepriekšējos gadus. Bija sanākuši daudzi, uz kuriem profesors Feldmanis atstājis neizdzēšamu iespaidu.  Bija
ieradušies ne vien Latvijas evaņģēliski luteriskai baznīcai piederīgie, bet arī brāļi no citām konfesijām – Konfesionāli luteriskās Augsburgas apliecības draudzes un
Romas katoļu Baznīcas. Daži gadiem bija klausījušies un mācījušies no mācītāja Feldmaņa, citiem kāds neliels notikums, neliela sastapšanās ar viņu, bija atklājusi ko
īpašu un neparastu – Dieva valstības spēku un godību. Bija cilvēki ne vien no Latvijas, bet arī no Austrālijas un Amerikas.

Profesora piemiņas dienu mēs iesākām ar svētbrīdi Katlakalna baznīcā. Noklausījāmies  sprediķi, ko viņš bija sacījis 1999.g. Kristus draudzē. Tad, mūsu viesis,
Dr. Roberts Rozins deva īsu komentāru  Augsburgas apliecības 21.artikulam “Par svēto pielūgšanu”, un svētbrīža noslēgumā mācītājs Guntis Kalme uzsvēra
profesora Feldmaņa kā teologa, vēsturnieka un mācītāja lielo nozīmi visas mūsu Baznīcas un valsts vēsturē.
Pēc svētības vārdiem devāmies uz sadraudzības brīdi draudzes namā, kur kopīgi dalījāmies savās atmiņās par profesoru Feldmani.  Bija sajūta, ka cilvēkiem ir daudz
ko stāstīt un daudz kas palika vēl nepateikts.

Ja tas būs Dieva prāts – nāksim kopā atkal nākamgad, 4.augustā Katlakalna baznīcā.

Katlakalna draudzes mācītājs

Māris Ziemelis

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »