Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Aktualitātes | Kas ir R.Feldmanis | Grāmatas | Feldmaņa fonds | Ziedojumi | Saites

Kas ir Roberts Feldmanis?

Roberts Feldmanis ir viens no ievērojamākajiem 20. gs. Latvijas ev. lut. Baznīcas garīgajiem darbiniekiem.

Viņš bija izcils Latvijas Baznīcas vēsturnieks, misionārs, mācītājs, liturgs, garīgais tēvs, jaunās mācītāju maiņas audzinātājs, kura garīgā ietekme sniedzās arī pāri Latvijas robežām.

Virsmācītājs Roberts Feldmanis bija spilgta un nozīmīga personība ne vien Latvijas, bet arī pasaules mērogā. Viņa biogrāfija ir iekļauta Kembridžas starptautiskā Biogrāfijas centra 2001.gada izdevumos „2000 ievērojamākie zinātnieki 21.gadsimtā.” („Outstanding Scholars of the 21st Century”). Viņš ir devis lielu ieguldījumu Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas atjaunotnē postsovjetisma laikā.

Viņš bija Baznīcas vēstures profesors un ar savu akadēmisko darbību deva lielu ieguldījumu Latvijas Baznīcas vēstures un Latvijas vēstures izpētē. Viņa nelokāmā stāja pret kādreizējo Padomju varu viņu noveda izsūtijumā Sibīrijā. Arī pēc atgriešanās no izsūtījuma viņš nebija mainījis savu attieksmi. Šī noteiktā un garīgu pārliecību apgarotā stāja un līdz ar to viņa lielā ietekme uz Latvijas inteliģenci, bija arī ieguldījums Padomju varas vājināšanā un Latvijas brīvvalsts atjaunošanā. 1998.gada 30.oktobrī (Nr.1641) Triju zvaigžņu ordeņa dome par nopelniem Latvijas labā nolēma virsmāc. R.Feldmani iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku. Virsmāc. R. Feldmanis ir cilvēks, ar kuru latviešu tauta var lepoties.  Kā mūsu valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga līdzjūtības vēstulē 2002.gada 28. maijā rakstīja: „Viņš (virsmāc. R.Feldmanis) vienmēr paliks tautas atmiņā kā mācītājs, kurš sirdsapziņas un ticības vārdu, mīlestību pret savu zemi un tās cilvēkiem turējis augstāk par visu”.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »