Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Ārmisija | KSB | Intereses | Mākslas darbi | Piemiņas lietas | Atmiņas par R.Feldmani | R.Feldmaņa iela | Vēstules
Apstiprināšanas raksts

Apstiprināšanas raksts
Ev. lut. Baznīcas Virsvalde, pārbaudījusi un atzinusi garīgam darbam derīgu, ieceļ Robertu Emilu Feldmani, Jāņa d., dz.1910.g. 4.augustā (j.st.) mācītāja amatā un apstiprina par Rīgas pilsētas iecirkņa vikāru no 1935.g. 22.septembra, piešķirdama viņam tiesību izdarīt ev.lut.garīdzinieka amata pienākumus saskaņā ar Latvijas Ev.lut. baznīcas tagadējiem un turpmākiem priekšrakstiem. 
Novēlēdama Robertam Emilam Feldmanim Dieva palīdzību un svētību amatā, Baznīcas Virsvalde izdod šo apstiprināšanas rakstu.

Apstiprināšanas raksts
     

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »