Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Aktualitātes | Kas ir R.Feldmanis | Grāmatas | Feldmaņa fonds | Ziedojumi | Saites

Rīgas Krstus draudzē notiks mācītāja Roberta Feldmaņa 100. jubilejas piemiņas dievkalpojums

4. augustā Rīgas Kristus ev. lut. baznīcā notiks ievērojamā mācītāja, teoloģijas profesora un baznīcas vēsturnieka Roberta Emīla Feldmaņa (1910 – 2002) 100. dzimšanas dienas atceres svinības. Piemiņas dievkalpojums notiks Rīgas Kristus ev. lut. draudzes dievnamā, Mēness ielā 1, 4. augustā plkst. 18.00.

Rīgas Kristus draudze ir pirmā draudze, kurā R. E. Feldmanis 1932. gadā kā mācītāja Edgara Rumbas palīgs uzsāka kalpošanu, un šajā draudzē viņš savas kalpošanas gaitas arī noslēdza.

Pasākuma ievadā notiks piemiņas plāksnes atklāšana pie draudzes dievnama – Jēkaba kapelas. Piemiņas dievkalpojumā tiks atskaņots R. E. Feldmaņa sprediķa audioieraksts. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar izstādi par mācītāja dzīvi un darbību un kavēties atmiņās pie sadraudzības galda.

R. E. Feldmanis ir viena no izcilākajām personībām Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsturē – mācītājs, teoloģijas profesors, Latvijas baznīcas vēsturnieks, jauno mācītāju garīgais tēvs un audzinātājs, kura ietekme sniedzās pāri Latvijas robežām. Viņš ir studējis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, pēc tam kalpojis dažādās Latvijas draudzēs. Viens no nozīmīgākajiem R. E. Feldmaņa veikumiem ir darbs LELB Ārmisijā, kuras sekretāra pienākumus viņš sāka pildīt1936. gada nogalē. 1938. gada otrajā pusē R. E. Feldmanis kā Latvijas baznīcas pārstāvis piedalījās Pasaules trešajā misijas konferencē Tambaramā (Indijā). Pēc Otrā pasaules kara R. E. Feldmanis kalpoja vairākās Rīgas draudzēs, bet 1950. gadā tika  apcietināts un vēlāk izsūtīts uz Kargopoles nometni Murmanskas apgabalā.

Atgriezies Latvijā pēc Staļina nāves, R. E. Feldmanis kalpoja Pierīgas un Rīgas draudzēs: Olainē, Katlakalnā, Biķeru draudzē, Mežaparka draudzē un Rīgas Kristus draudzē. R. E. Feldmaņa draudzes piedzīvoja intensīvu garīgu atjaunotni. Liela daļa teoloģijas studentu nāca tieši no šīm draudzēm, īpaši no Mežaparka draudzes. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas R. E. Feldmanis aktīvi iesaistījās draudžu atdzimšanā, kā arī atjaunotās Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes darbībā. Līdz 2000. gadam sirmais mācītājs ik svētdienu noturēja rīta dievkalpojumu Rīgas Kristus ev. lut. draudzē.

Roberts Emīls Feldmanis ir apbedīts paša iekoptajā Katlakalna baznīcas dārzā.

Tuvāka informācija: 
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=feldmanis
http://www.robertsfeldmanis.lv
 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »