Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Aktualitātes | Kas ir R.Feldmanis | Grāmatas | Feldmaņa fonds | Ziedojumi | Saites

Ilzes gulbes Gulbes sagatavotais R.Feldmaņa vairāku rakstu apkopojums 

Māc. Dr. profesora Roberta Feldmaņa raksti LELB gadagrāmatā un raksti par viņu

1. Vanags J. Kunga kalps, tērpts ticības skaistumā // Svētdienas Rīts. – 2002. - 8.jūnijs.-Nr.21 (1467).

2. Talonens J. Feldmaņa ticības dzīves divi principi // Svētdienas Rīts. -2004. – 28.augusts.

3. Kalme G. Roberts Emīls Feldmanis // Latvijas Vēsture. - 2002. - Nr. 2 (46).- 119.-120.lpp.

4. Roberts Feldmanis // ,,Nāc Man līdz!": liecības par to, kā šis Pestītāja aicinājums īstenots / Sakārtojis un priekšvārdu rakstījis Edgars Ķiploks. – LELBA Apgāds, 1990. –43.-48.lpp.

5. Feldmanis R. Mirušo pieminas dienā // Baznīcas gadagrāmata 1973. - 111.- 113.lpp.

6. Feldmanis R. Annu Irbi pieminot // Baznīcas gadagrāmata 1974. - 90.-94. lpp. 

7. Feldmanis R. Mārtiņa Lutera Mazā katķisma 450 gadi // Baznīcas gadagrāmata 1980. – 111. - 113.lpp.

8. Feldmanis R. Dieva žēlastības brīnums // Baznīcas gadagrāmata 1982. – 111. - 113.lpp.

9. Feldmanis R. Mārtiņš Luters 1483.10.XI.-1546.18.II. Dzīves gājuma īss pārskats // Baznīcas gadagrāmata 1983. – 82. - 101.lpp.

10. Feldmanis R. Kas mani mīl …, tam es parādīšos // Baznīcas gadagrāmata 1986. – 118. - 119.lpp.

11. Feldmanis R. Dvēseles valodas grāmata // Baznīcas gadagrāmata 1987. – 115. - 118.lpp.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »