Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Māc.J.Šmita fonotēka | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.2 | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.3 | Māc.U.Fandējeva fonotēka | Māra Pirro fonotēka | Audio | Video

Papldus komentārs: Kasete UF037a / 17.03.1993. 31.03.1993 / Latvijas Baznīcas vēsture / Nobeigums; Par Baznīcas struktūru un statistiku. Sākums; Turpinājums 19.gs.raksturojumam. 1905.g. LELB. Turpinājums - 19.gs.raksturojumam. 1905.g. LELB.

māc.U.Fandējeva fonotēka

Apraksts kasetei UF037a

Baznīcu nemieri 19.gs. beigās un 20.gs.sākumā.

Sine ira at studio – bez dusmām un bez naida. (Tilde bez dusmām un objektīvi)


Baznīcas struktūra un statistika.

Kurzemē 

Vilperts (superintendents);

Lamberts;

Pauks;

Bernevics.

Vidzemē

Valters;

Christiane;

Halamans;

Erns;

Getkens.

Latvieši.

Velceris;

Rutkovskis;

Sakranovics – Kurzemes garīgais asesors. 

Ulmanis – palīdzības kases dibināšana ev. lut. draudzēm visā Krievijā - 3 milj. zelta rbļ.

1838-1914.g. ev. lut. laikr. pastāvēšanas laiks. 

Katerfelds.

Tabors – patversme, Ģinetrmuiža, tiešā Jelgavas tuvumā. 


****************


31.03.1993. 

Laikmeta raksturojuma turpinājums 19.gs. 

Fricis Bārda – domas par reliģiju. 

Kristus atzīta ģenialitāte blakus Tolstojam u.c.

1905.g., sekulārisms. 

1905.g. revolūcija – ko tas nozīmēja mūsu ev. lut. Baznīcai.

Neliels, uzvarām vaiņagots karš novērš tautas prātus.

1898.g. Krievija ?(ieņēma Port-arturas ostu)?

1894.g. Japāna pieteica Ķīnai karu.

Formūzas sala (Taivāna).

Ļautungas pussala.

1898.g. Krievija Ķīnai uzspiež jaunu līgumu un pārņem Port-arturas ostu.

1903.g. Japāna noslēdz draudzības līgumu ar Angliju.

Cušima.

1905. g. 9. janvāris

1905. g. 13. janvārī Rīgā vairākas demonstrācijas.

Baznīcu nemieri. 

Baznīcu apsardzība!!!

a)vieni – bruņota apsardzība;

b)otri – pilnīgi pretēji.

Prāvests Kārlis Irbe – Dzērbenes mācītājs, Cēsu iecirkņa prāvests. 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »