Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Lasīt tālāk: Austrumu kaimiņi

5. lekcija
1992. gada 12. oktobris

Livonija un tās kaimiņi Reformācijas laikmetā

Viduslaiku noriets nesa sev līdzi arī radikālas izmaiņas saimnieciskajos un politiskajos apstākļos apvidos ap Baltijas jūru. Hanzas savienība, kuras aktivitāte Baltijas jūrā un tās piekrastes zemēs bija vienlaicīga ar kristianizācijas sākumiem Livonijā, pēc uzvaras pār Dāniju un pēc Štralzundes miera līguma 1370. gadā bija savas varas augstumos Baltijas jūrā. Šī tirgotāju savienība, milzīgais saimnieciskais, bet arī reizē politiskais spēks, un Lībeka, kura zināmā mērā toreiz bija Hanzas galvaspilsēta, daudz nosacīja šinī reģionā. Lībeka mums ir pazīstama no mūsu kristianizācijas sākumiem. No turienes līdzi Hanzas tirgotājiem nāca arī mūsu pirmais misionārs, vēlākais bīskaps Meinhards.

XV gadusimta nogalē Hanza sāka zaudēt savu iespaidu. Zemēs ap Baltijas jūru izveidojās citi apstākļi un radās citi spēku samēri. Blakus Dānijai, kuras iespaids vēl joprojām palika ievērojams, uz vēstures skatuves nāca valstis un spēki, kas turpmākajos gadsimtos izšķirīgi ietekmēja Baltijas jūras piekrastes zemju likteņus. Nevaram paiet garām, neielūkojoties šajos notikumos, kad mēģinām izzināt un saprast Reformācijas kustību un politiskos notikumus Livonijā. Tāpat kā notikumi Baltijas austrumu piekrastē XII/XIII gadusimtu mijā noteica simtiem gadu uz priekšu ne vien Baltijas, bet zināmā mērā arī visas Eiropas vēsturi, tā šīs XVI/XVII gadusimtu mijas notikumi iezīmēja tautu un valstu likteņus nākošajos laikos. 

Livonijas vēsturiskā situācija

Pirms pārejam pie tiešajiem Baznīcas dzīves notikumiem, bez jau pieminētā laikmeta raksturojuma ir nepieciešams ieskatīties mūsu zemes vēsturiskajā situācijā šajā laikmetā.

Reformācijas kustība sakrita ar viduslaiku Livonijas valsts, kas bija pastāvējusi 300 gadus, sairšanu un izbeigšanos. Tā sakrita ar politiskiem un teritoriāliem jaunveidojumiem Baltijas austrumu piekrastē Maskavijas, Polijas, Lietuvas, Dānijas un Zviedrijas savstarpējās cīņās un sacensībā par šo zemju pakļaušanu. Tāpat arī Reformācijas kustība Livonijā nav atdalāma no vispārīgās Reformācijas kustības Eiropā, īpaši Vācijā, Zviedrijā un Polijā. Livonijas sakari ar Viduseiropu, īpaši ar Vāciju, kas jau viduslaikos bija dzīvi, Reformācijas laikā kļuva vēl spēcīgāki un pastāvīgāki.

Lasīt tālāk: Austrumu kaimiņi

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »